CENA NADACE CENTROPE

Dne 7. září 2016 bude již podesáté udělena cena nadace Centrope. Navrhněte svého favorita!

Dne 7. 9. 2016 v 10:30 hodin bude na vídeňské radnici pod záštitou jihomoravského hejtmana Michala Haška, předána cena nadace Centrope. Oceněny budou osobnosti, které se zasloužily o významnou regionální spolupráci. Navrhněte Vaše kandidáty!

Lhůta pro podání návrhů na cenu Centrope 2016: 29. červenec 2016

Iniciativa „CENTROPE“ se zrodila v roce 2003 a má přispívat k zintenzivnění výměny a k rozvoji hranice přesahující spolupráce mezi "Vienna Region" (Vídeň, Dolní Rakousko, Hradsko) a sousedícími regiony v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Cena nadace Centrope: 10 000 Euro

Cena nadace Centrope je dotována částkou 10 000 Euro a každý rok je odbornou porotou udělována institucím nebo osobnostem za „významné zásluhy v oblasti hranice přesahující regionální spolupráce“.

Hledají se osobnosti, které se v rámci své působnosti nebo jako zástupci organizací zasloužily o významné hranice přesahující nápady a iniciativy těchto regionů.

Navrženi mohou být jednotlivci nebo organizace z celého regionu. Návrhy v písemné formě musí obsahovat následující:
• jméno navrhovaného kandidáta na cenu Centrope 2016
• kontaktní adresa a telefonní číslo
• resumé, max. rozsah jedna strana A4 (časové rozmezí, projekt musí být realizovaný)
• jméno a adresa navrhovatele, příp. organizace
• pro další případy též telefonní číslo a e-mail

Vaše favority na ocenění můžete podat online na stránkách mycentrope:

http://www.mycentrope.com/cs/home/3929/predani-ceny-centrope-2016 

nebo také zaslat poštou a to do 29. července 2016 na adresu:
Velvyslanectví České republiky ve Vídni
Penzinger Straße 11-13
1140 Wien

Případně na emailovou adresu: jana_khekova@mzv.cz

Udělení ceny nadace Centrope: 7. září 2016, v 10:30 hodin v Kamenném sále II (Radnice, Slavnostní schodiště 2), tj. Steinsaal II (Rathaus, Feststiege 2)

Kontakt:
Mgr. Jana Půlpán Kheková.
tel.:+43 0 899 58 128, Email: jana_khekova@mzv.cz