Výstava dětských kreseb Jižní Morava – můj domov

Ve dnech 16. – 26. června 2016 se konala v předsálí Bakalova sálu v Bílém domě v Brně výstava dětských kreseb Jižní Morava – můj domov.

Téměř 300 mladých výtvarníků se zúčastnilo výtvarné soutěže na toto téma, kterou v rámci projektu Jižní Morava, kulturní křižovatka Evropy vyhlásila, ve spolupráci s Turistickým a informačním centrem města Brna a za finanční podpory Jihomoravského kraje, obecně prospěšná společnost Retour.

Výtvarná soutěž na téma Jižní Morava – můj domov byla vypsána ve čtyřech kategoriích - Základní školy I. stupeň, Základní školy II. stupeň, Základní umělecké školy a Mateřské školy. Hlavním záměrem v rámci projektu bylo, formou výtvarné soutěže, vyjádřit očima dětí vztah ke kraji, ve kterém žijí. Vedle dětí z mateřských, základních a uměleckých škol se soutěže zúčastnily i děti z dětských domovů, i z organizací národnostních menšin, žijících na jižní Moravě.

Záštitu nad touto akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a I. náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Ceny nejlepším mladým výtvarníkům předal radní Petr Šelepa.

foto JMKfoto JMK