Festival OČIMA GENERACÍ v Jihomoravském kraji

Do 10. 7. 2016 probíhá Galerii Křížová chodba, Nová Radnice Brno mezigenerační výstava OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ. Tato výstava je součástí celokrajského projektu Festival OČIMA GENERACÍ. Festival a stejnojmenná výstava je konají pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého.

Projekt se zabývá mezigenerační komunikací a prostřednictvím umění vede ke vzájemné a otevřené komunikaci mezi generacemi. Hlavně oslovuje děti, mládež a seniory, kteří svými výtvarnými a literárními pracemi představují své pojetí ročního tématu projektu. Letošní téma roku bylo SOUZNĚNÍ. Mladí i starší umělci z Jihomoravského kraje se tohoto tématu opravdu zhostili na výbornou. Názvy jednotlivých prací představují chvíle lidského štěstí a radosti. Krásné dětské práce z mateřských a základních škol jsou doplněny o práce studentů středních škol, které již vedou svou názorovou vyhraněností k polemice. V rámci souznění jsou v galerii umístěny také práce, které realizovaly děti i dospělí s pohybovými a komunikačními poruchami. Na některých pracích se podílely celé rodin. Tato společná tvorba návštěvníky opravdu potěší. Je v ní vidět vzájemný respekt i přesto, že ne každý má stejné životní možnosti. Senioři více přispěli slovem a jejich psané texty byly plné nadhledu a humoru. Výstava je určena všem generacím. Je možné ji zhlédnout denně od 11:00 do 17:00 a to do neděle 10. 7. 2016 a je bez vstupného.

ARTová tvůrčí dílna Festivalu OČIMA GENERACÍ

V rámci Festivalu OČIMA GENERACÍ se uskuteční v sobotu 9. 7. 2016 od 15:00 do 17:00 tvůrčí výtvarná dílna pro všechny generace v Galerii Křížová chodba Nová Radnice, Dominikánské nám. 1. Tato výtvarná dílna navazuje na probíhající výstavu OČIMA GENERACÍ - SOUZNĚNÍ. Při společné tvorbě dětí, rodičů či prarodičů je možné realizovat jak společné tak individuální práce, které budou navazovat na již vystavené práce dětí, mládeže a seniorů z Jihomoravského kraje. Tento mezigenerační dialog bude obohacen o literární čtení prací z projektu OČIMA GENERACÍ.