Uzavírka silnice I/43 Česká - Kuřim

V termínu od 4.7.2016 do 3.8.2016 bude z důvodu rekonstrukce silnice I/43 v úseku od konce čtyřpruhu v k.ú. Česká po křižovatku se silnicí I/386 (u firmy TICO) omezen provoz následujícím způsobem.

Směr Brno - Svitavy bude veden po stávající silnici I/43 po celou výše uvedenou dobu, směr Svitavy - Brno bude veden po objízdné trase přes Kuřim po silnici II/386 a II/385 a napojovat se na silnici I/43 na čtyřpruh v k.ú. Česká.

Děkujeme všem účastníkům silničního provozu za pochopení.