Aktuální informace k zapojení organizací neformálního a zájmového vzdělávání v místních akčních plánech

Důležitý seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v místních akčních plánech se uskutečnil v červnu letošního roku na Úřadu vlády ČR. Akci uspořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sítí MAS ČR.

Zástupci místních akčních skupin se po úvodních informacích dozvěděli podrobnosti nejprve o problematice zájmového a neformálního vzdělávání a následně o koncepci rozvoje mládeže do roku 2020 s příklady dobré praxe. Dále se hovořilo o možnostech, které nabízí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, pokud jde o podporu neformálního a zájmového vzdělávání.

Mezi probírané otázky se zařadil také pohled na neformální vzdělávání z hlediska nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a dalších sociálních služeb. Zástupci místních akčních skupin získali informace také o zapojení mladých lidí ze sociálně vyloučených lokalit do tvorby místních akčních plánů v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se také s podporou uvedeného typu vzdělávání v rámci programu EU ERASMUS+.

 

Podrobné informace k tématu zde:

Koncepce podpory mládeže (pdf, 1,56 MB)

Úvod do problematiky zájmového vzdělávání (pdf, 1,1 MB)