KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Výročí bitvy u Slavkova Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
16.11.2017

Návrh koncepce "Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021"

(pdf, 223 kB) 

Náhled
15.11.2017

Sportovní středisko Pavlov, k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic, okr. Břeclav-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 74 kB) 

Náhled
15.11.2017

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh změny č. 2 územního plánu Telnice

(pdf, 423 kB) 

Náhled
16.11.2017

„Změny v chovu drůbeže na středisku Kučerov“, k. ú. Kučerov, okr. Vyškov – zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 76 kB) 

Náhled
14.11.2017

„Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady“ v k. ú. Líšeň, okr. Brno-město – zveřejnění posudku k záměru posuzovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

(pdf, 227 kB) 

Náhled
14.11.2017

V558 výměna vedení VVN 110 kV Hodonice - Suchohrdly - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 340 kB) 

Náhled
13.11.2017

Obytný soubor Kuřim-Záhoří, k.ú. Kuřim, okr. Brno-venkov – zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 76 kB) 

Náhled
13.11.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení aplikace závadných látek pro Týnský rybník

(pdf, 193 kB) 

Náhled
13.11.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Strachotice

(pdf, 374 kB) 

Náhled
13.11.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Ketkovice

(pdf, 612 kB) 

Náhled
13.11.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ždánice a obcí Žarošice

(pdf, 443 kB) 

Náhled
13.11.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Újezd

(pdf, 367 kB) 

Náhled
10.11.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Zálesí u Bítova

(pdf, 220 kB) 

Náhled
06.11.2017

Nová Zbrojovka-prostranství kolem objektu nářaďovny a prodloužení ulice Markéty Kuncové, k.ú. Zábrdovice, Maloměřice, Židenice, okr. Brno-město-závěr zjišťovacího řízení

(doc, 238 kB) 

Náhled
03.11.2017

CVP Galvanika Ždánice- Z3 IPPC - rozhodnutí

(doc, 200 kB) 

Náhled
02.11.2017

"Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018 - 2021" - závěr zjišťovacího řízení

(pdf, 204 kB) 

Náhled
02.11.2017

"Čerpací stanice pohonných hmot, SIGNUM Hustopeče" rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení

(pdf, 267 kB) 

Náhled
01.11.2017

„Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, okr. Brno-město – zveřejnění informace o posudku záměru ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 255 kB) 

Náhled
27.10.2017

FERAMO METALLUM - slévárna-Z9 IPPC - rozhodnutí

(doc, 254 kB) 

Náhled
27.09.2017

Zařízení pro moření a pasivaci nerezových nádob - tanků, Daikin Device Czech s.r.o. v Brně-Černovicích, k.ú. Slatina, okr. Brno-město-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 151 kB) 

Náhled
05.09.2017

Oznámení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

(pdf, 278 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

(pdf, 209 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 35,5 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu JMK na rok 2017

(pdf, 79 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)