foto 1 foto 2
KŘESADLO - ocenění pro dobrovolníky v Jihomoravském kraji pro rok 2017 Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
19.09.2017

Rozhodnutí o zrušení mimopstruhového rybářského revíru č. 12 963 001 - Geljle 7

(pdf, 162 kB) 

Náhled
18.09.2017

Zařízení „Povrchová úprava kovů“ v k. ú. Břeclav společnosti Arens Oberflächenfullservice s.r.o. – usnesení o stanovení lhůty k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vyplývajícímu z ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu

(pdf, 231 kB) 

Náhled
18.09.2017

Nová Zbrojovka-prostranství kolem objektu nářaďovny a prodloužení ulice Markéty Kuncové, k.ú. Zábrdovice, Židenice, Maloměřice-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 59 kB) 

Náhled
18.09.2017

Terénní úpravy p. č. 4644/3, k.ú. Blučina, okr. Brno-venkov-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 56 kB) 

Náhled
15.09.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Farma chovu prasat Višňové, k.ú. Višňové

(doc, 57 kB) 

Náhled
15.09.2017

Přeložka silnice II/152 Želešice-obchvat, k.ú. Želešice, Modřice - závěr zjišťovacího řízení

(doc, 176 kB) 

Náhled
14.09.2017

Oznámení o zahájení řízení dle § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. - Lakovna Eden Europe, k.ú. Adamov

(doc, 38 kB) 

Náhled
14.09.2017

„Obytný soubor Šedova“ okr. Brno-město, městská část Brno-Vinohrady, k. ú. Židenice – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 353 kB) 

Náhled
14.09.2017

Zařízení „Farma pro chov brojlerů Šumice“ v k. ú. Šumice společnosti SUŠÁRNA POHOŘELICE, s.r.o. - zveřejnění vyjádření odborně způsobilé osoby dle § 11 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

(doc, 75 kB) 

Náhled
13.09.2017

Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa, k. ú. Brněnské Ivanovice, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 309 kB) 

Náhled
12.09.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Farma prasat Vlasatice", k.ú. Vlasatice

(doc, 57 kB) 

Náhled
11.09.2017

změna nařízení SVS/2017/106296-G - vejce NL a BE

(pdf, 244 kB) 

Náhled
12.09.2017

Skládka Klobouky- Z7 IPPC- rozhodnutí

(doc, 47 kB) 

Náhled
08.09.2017

Modernizace šlechtitelské farmy pro prasata Nenkovice, k. ú. Nenkovice, okr. Hodonín - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 348 kB) 

Náhled
08.09.2017

Rozhodnutí o změně rybářského revíru JIhlava 5A

(pdf, 207 kB) 

Náhled
05.09.2017

Oznámení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

(pdf, 278 kB) 

Náhled
07.09.2017

Aktualizace koncepce nakládání s jad. odpadem a vyhoř. jad. palivem- konání mez. konzultace

(doc, 25 kB) 

Náhled
29.08.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Biodegradační plocha Bavory“ v k. ú. Bavory

(doc, 46 kB) 

Náhled
29.08.2017

Feramo- Z9 IPPC - stručné shrnutí-veř. vyhláška

(doc, 146 kB) 

Náhled
22.08.2017

Rozhodnutí hejtmana o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

(pdf, 211 kB) 

Náhled
22.08.2017

LARS Chemie Radlas- Z2 IPPC - rozhodnutí

(doc, 48 kB) 

Náhled
22.08.2017

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 159 - Dyje 4C

(pdf, 274 kB) 

Náhled
21.08.2017

CVP Galvanika Ždánice- Z3 IPPC - vyvěšení str. shrnutí a žádosti

(doc, 1718 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 36 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu JMK na rok 2017

(pdf, 79 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)