foto 1 foto 2
Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
22.06.2017

OC Kaskády-nové podání, k.ú. Ivanovice, okr. Brno-město-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 58 kB) 

Náhled
22.06.2017

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 461 020 - Dyje 3

(pdf, 233 kB) 

Náhled
21.06.2017

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – Návrh územního plánu Mokrá-Horákov

(pdf, 551 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jevišovice a obcí Rudlice

(pdf, 244 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Želetice

(pdf, 281 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kyjov a obcí Strážovice

(pdf, 301 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Těšany

(pdf, 269 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Lhota u Lysic

(pdf, 317 kB) 

Náhled
20.06.2017

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městysem Lysice

(pdf, 321 kB) 

Náhled
20.06.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Mikulčice

(pdf, 236 kB) 

Náhled
20.06.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - schválení havarijního plánu pro stavbu "VD Opatovice - rekonstrukce VD"

(pdf, 189 kB) 

Náhled
19.06.2017

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Javorník nad Veličkou

(pdf, 243 kB) 

Náhled
19.06.2017

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - změna povolení nakládání s vodami na ČOV Veselí nad Moravou

(pdf, 234 kB) 

Náhled
16.06.2017

Území Ponava - Parkoviště, k.ú. Ponava, okr. Brno-město - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 544 kB) 

Náhled
15.06.2017

Porodna Kadov s přístavbou, k.ú. Kadov, okr. Znojmo - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 257 kB) 

Náhled
15.06.2017

Čerpací stanice pohonných hmot Sudice- závěr ZŘ EIA

(doc, 126 kB) 

Náhled
14.06.2017

SLV- rozšíření a rekonstrukce vč. přeústění vedení- závěr ZŘ EIA MŽP

(pdf, 326 kB) 

Náhled
14.06.2017

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 1753 kB) 

Náhled
13.06.2017

Sportovní areál v Kuřimi, k.ú. Kuřim, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru EIA

(pdf, 255 kB) 

Náhled
13.06.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení "Vodní sklo" v k.ú. Trnitá

(doc, 50 kB) 

Náhled
13.06.2017

Zařízení pro intenzivní výkrm prasat ZD Jiřice - oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 1 IP

(doc, 25 kB) 

Náhled
13.06.2017

CVP Galvanika Ždánice- navýšení kapacity- posudek EIA MŽP

(doc,54kB) 

Náhled
12.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 5 integrovaného povolení pro zařízení „Mořící linka pozinkovny, mořící linka tažírny trub (Bagshawe) a žárová pozinkovna“, v k. ú. Veselí-Předměstí, Zarazice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci

(pdf, 247 kB) 

Náhled
12.06.2017

Oznámení o shromáždění podkladů pro rozhodnutí o změně č. 1 povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší-Eden Europe, k.ú. Adamov

(doc, 398 kB) 

Náhled
12.06.2017

Stanovisko SEA k Návrhu územního plánu Louka"

(pdf, 264 kB) 

Náhled
12.06.2017

III. etapa skládky odpadů Hantály, k. ú. Velké Pavlovice, okr. Břeclav - zveřejnění oznámení

(pdf, 308 kB) 

Náhled
12.06.2017

„Areál pro volnočasové aktivity Za Mlýnem, Černá Hora“ v k. ú. Černá Hora, okr. Blansko – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišť.říz

(pdf, 349 kB) 

Náhled
08.06.2017

Svolání 6. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 157 kB) 

Náhled
07.06.2017

Navýšení kapacity recyklační linky stavební suti-areál MUNA Břeclav,k.ú. Poštorná - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 56 kB) 

Náhled
07.06.2017

Dotační program _Zdravé municipality JMK 2017 II

(pdf, 1,07 MB) 

Náhled
07.06.2017

Návrh koncepce "Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem"

(pdf, 179 kB) 

Náhled
07.06.2017

Závazné stanovisko EIA "Areál společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., provozovna Brno-Modřice, k. ú. Modřice – navýšení okamžité kapacity zařízení"

(pdf, 371 kB) 

Náhled
06.06.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Vyškov“

(doc, 51 kB ) 

Náhled
02.06.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 10 integrovaného povolení pro zařízení

(doc,46 kB) 

Náhled
06.06.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu JMK na období 2018-2020

(pdf, 468 kB) 

Náhled
06.06.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 9 079 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 36 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu JMK na období 2017-2019

(pdf, 81 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Schváleného rozpočtu JMK na rok 2017

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2015

(pdf, 79 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)