Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
18.10.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 5 IP Linde Gas

(pdf, 155 kB)  

Náhled
18.10.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí změna 2 IP - Milotice

(pdf, 461 kB)  

Náhled
16.10.2019

Farma Rudlice - zveřejnění rozhodnutí o změně č.4 IP

(pdf, 159 kB) 

Náhled
16.10.2019

II/431 Manerov-obchvat - zveřejnění závěru ZŘ EIA

(pdf, 246 kB) 

Náhled
15.10.2019

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(rtf, 1,82 MB) 

Náhled
15.10.2019

Oznámení o vydání rozhodnutí o změně č. 8 integrovaného povolení pro zařízení „Mořící linka tažírny trub (Bagshawe)“, v k. ú. Veselí Předměstí, Zarazice

(docx, 34 kB) 

Náhled
15.10.2019

Oznámení o zahájení srávního řízení - povolení stavby vodního díla "Mokřady Skalický járek"

(pdf, 169 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Rousínov a obcí Habrovany

(pdf, 1516 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Bezkov

(pdf, 512 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a městem Letovice

(pdf, 495 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Boskovice a obcí Prostřední Poříčí

(pdf, 453 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Velká nad Veličkou a obcí Louka

(pdf, 683 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Týnec

(pdf, 809 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Rakvice

(pdf, 830 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a městem Valtice

(pdf, 814 kB) 

Náhled
15.10.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Břeclav a obcí Podivín

(pdf, 794 kB) 

Náhled
14.10.2019

Nepovolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm.d) zákona č. 201/2012 Sb. - BPS Velký Karlov

(pdf, 370 kB) 

Náhled
11.10.2019

Oznámení koncepce "Aktualizace Národního programu snižování emisí 2019"

(pdf, 167 kB) 

Náhled
11.10.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí ovydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení "Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním-krytinových tašek a cihel", v k.ú. Šlapanice

(doc, 32 kB) 

Náhled
11.10.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení pro zařízení Farma pro výkrm prasat v k.ú. Hodní Bojanovice

(doc, 33 kB) 

Náhled
11.10.2019

Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí-Návrh změny Územního plánu města Brna B50/07-II-MČ Brno-jih, k.ú. Přízřenice, ul. Moravanská, dle zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 55 kB) 

Náhled
10.10.2019

Zařízení "Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny - Etapa 2" v prostoru bývalé pískovny v k.ú. Němčičky, okr. Brno-venkov-zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 90 kB) 

Náhled
10.10.2019

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihomoravském kraji

(pdf, 234 kB) 

Náhled
09.10.2019

Silnice I/55 Břeclav, obchvat - SO 916 Přemístění betonárny - informace o vydání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 150 kB) 

Náhled
09.10.2019

Rekonstrukce ŽST Kyjov - závěr ZŘ EIA MŽP

(pdf, 359 kB) 

Náhled
07.10.2019

Návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM-Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská-informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska) dle § 10g a 10i zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 57 kB) 

Náhled
04.10.2019

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ - zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce SEA

(pdf, 174 kB) 

Náhled
03.10.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna ROSTEX“ v k. ú. Vyškov

(doc, 66 kB) 

Náhled
03.10.2019

„Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna“, k. ú. Slavkov u Brna, okr. Vyškov – vyvěšení informace o závěru zjišťovacího řízení k záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 133 kB) 

Náhled
28.06.2019

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu JMK na období 2020-2022

(pdf, 66,2 kB) 

Náhled
28.06.2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2018

(pdf, 65 kB) 

Náhled
22.01.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2019

Náhled
08.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu JMK na rok 2019

(doc, 13 kb) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy