foto 1 foto 2
Olympijský festival Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - do 31.1.2018 včetně Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
16.01.2018

Oznámení zahájení správního řízení - schválení mimořádné manipulace na VD Vranov

(pdf, 178 kB) 

Náhled
15.01.2018

„Rekonstrukce farmy Karlín“, k. ú. Násedlovice, okr. Hodonín – zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zák. č. 100/2001 Sb.

(doc, 139 kB) 

Náhled
15.01.2018

Likvidace těžebního prostoru Smolín, k.ú. Smolín, okr. Brno-venkov - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(doc, 74 kB) 

Náhled
11.01.2018

Sportovní středisko Pavlov, k.ú. Pavlov u Dolních Věstonic, okr. Břeclav - závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 143 kB) 

Náhled
11.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 9 integrovaného povolení "Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken - závod 3 Hodonice" a "Projekt F2", k.ú. Hodonice

(doc, 48 kB) 

Náhled
10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

(pdf, 84 kB) 

Náhled
10.01.2018

Oznámení o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí – „Návrh územního plánu Voděrady“, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 259 kB) 

Náhled
10.01.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - zmněa stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod z kamenolomu Opatovice

(pdf, 201 kB) 

Náhled
10.01.2018

P-D Refractoreíes- Z11 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc,47 kB) 

Náhled
09.01.2018

Stanovisko SEA ke koncepci "Program rozvoje JIhomoravského kraje 2018 - 2021"

(pdf, 414 kB) 

Náhled
09.01.2018

„Změny v chovu drůbeže na středisku Kučerov“, k. ú. Kučerov, okr. Vyškov – oznámení o veřejném projednání záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(doc, 55 kB) 

Náhled
09.01.2018

Usnesení o přerušení řízení - změna povolení nakládání s vodami na ČOV Břeclav

(pdf, 184 kB) 

Náhled
08.01.2018

Přístavba vany V5- Projekt V5c- oznámení EIA

(doc,58 kB) 

Náhled
08.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba blokového polyuretanu“

(doc, 52 kB) 

Náhled
05.01.2018

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Vodňanské kuře, s.r.o. pro zařízení „Výkrm brojlerů – zemědělský areál Hodonín - Pánov“ v k. ú. Hodonín, o zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení

(doc, 134 kB) 

Náhled
05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

Náhled
04.01.2018

Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou - Areál pro volnočasové aktivity Za Mlýnem, Černá Hora

(pdf, 432 kB) 

Náhled
03.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o změně č. 5 integrovaného povolení pro zařízení "Výroba textilií roztoky kaučukových směsí a termoplastů", v k.ú. Břeclav

(doc, 49 kB) 

Náhled
03.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o zrušení integrovaného povolení pro zařízení "Sika CZ, s.r.o., Modřice - Výroba nátěrových hmot na průmyslové podlahy", v k.ú. Modřice

(doc, 45 kB) 

Náhled
03.01.2018

V558 výměna vedení VVN 110 kV Hodonice - Suchohrdly - rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 317 kB) 

Náhled
20.12.2017

Povrchové úpravy Adafinish - Z7 IPPC - zveřejnění rozhodnutí

(doc, 47 kB) 

Náhled
18.12.2017

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství o změně rybářského revíru č. 463 077 Vápovka 2

(pdf, 252 kB) 

Náhled
27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

Náhled
27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání IP pro „Farma pro chov brojlerů Šumice“

(doc, 52 kB) 

Náhled
27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 IP pro „Areál pro chov brojlerů Měnín“

(doc, 53 kB) 

22.11.2017

Oznámení aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

(pdf, 102 kB), (pdf, 65 kB), (jpg, 2,98 MB) 

Náhled
27.09.2017

Zařízení pro moření a pasivaci nerezových nádob - tanků, Daikin Device Czech s.r.o. v Brně-Černovicích, k.ú. Slatina, okr. Brno-město-závěr zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 151 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy

(pdf, 209 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
21.02.2017

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK provedených v roce 2017

(doc, 37,0 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB)