foto 1 foto 2
Mistrovství světa silničních motocyklů — Grand Prix ČR 2019 bylo realizováno za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Agentura CzechTourism Kudy z nudy - portál cestovního ruchu Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
21.11.2019

Nařízení SVS/2019136317-B Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru, infekční hematopoetická nekróza

(pdf, 350 kB) 

Náhled
20.11.2019

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Nevojice“

(pdf, 152 kB) 

Náhled
20.11.2019

„Cirkulační chladicí okruh EHO“, k. ú. Hodonín, okr. Hodonín – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení.

(pdf, 164 kB) 

Náhled
19.11.2019

Zařízení "Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny - Etapa 2" v prostoru bývalé pískovny v k.ú. Němčičky, okr. Brno-venkov-závěr zjišťovacího řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(doc, 181 kB) 

Náhled
19.11.2019

Svolání 27. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 183 kB) 

Náhled
15.11.2019

Rekonstrukce trati Kyjov-Veselí n.M - zveřejnění dokumentace EIA MŽP

(pdf, 142 kB) 

Náhled
15.11.2019

V417/817 - zdvojení vedení - zveřejnění oznámení EIA MŽP

(pdf, 151 kB) 

Náhled
14.11.2019

Oznámení zahájení správního řízení - změna povolení nakládání s vodami na ČOV Hodonín

(pdf, 185 kB) 

Náhled
14.11.2019

Oznámení zahájení vodoprávního řízení - povolení odběru vody z řeky Dyje v k.ú. Lukov nad Dyjí

(pdf, 146 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a obcí Měnín

(pdf, 609 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivančice a městem Dolní Kounice

(pdf, 631 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Židlochovice a městysem Nosislav

(pdf, 592 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Znojmo a obcí Těšetice

(pdf, 683 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivančice a obcí Ořechov

(pdf, 568 kB) 

Náhled
15.11.2019

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Ivanovice na Hané a městysem Švábenice

(pdf, 699 kB) 

Náhled
12.11.2019

„Návrh změny Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k. ú. Židenice, lokalita Viniční - Šedova“ – informace o vydání stanoviska k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA stanoviska)

(pdf, 153 kB) 

Náhled
08.11.2019

Výrobní hala TS - tech, s.r.o., průmyslová zóna, Sudoměřice - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 171 kB) 

Náhled
07.11.2019

Vyrozumění o podaném odvolání a výzva k vyjádření - ZUCCA a.s., bioplynová stanice Velký Karlov

pdf, (152 kB) 

Náhled
07.11.2019

Oznámení zahájení správního řízení - změna povolení vypouštění odpadních vod z ČOV v areálu pivovaru Černá Hora

(pdf, 193 kB) 

Náhled
06.11.2019

Svolání 26. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje

(doc, 99 kB) 

Náhled
28.06.2019

Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu JMK na období 2020-2022

(pdf, 66,2 kB) 

Náhled
28.06.2019

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu JMK za rok 2018

(pdf, 65 kB) 

Náhled
22.01.2019

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2019

Náhled
08.01.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu JMK na rok 2019

(doc, 13 kb) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy