foto 1 foto 2
Slavíme výročí 100 let od vzniku republiky výsadbou 100 lip Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ostatní

Náhled
20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 4 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Hodonín – Pánov“

(doc, 49 kB) 

Náhled
20.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Velký Karlov – výkrm prasat“

(doc, 50 kB) 

Náhled
20.04.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - pochybnost o vodním toku v k.ú. Rosice u Brna

(pdf, 239 kB) 

Náhled
19.04.2018

„CTPark Blučina, BLU3“ (verze listopad 2017), v k. ú. Blučina, okr. Brno-venkov – informace o vydání závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 268 kB) 

Náhled
19.04.2018

Revize funkčnosti propojení a zajištění potenciálních možností nových propojení vodárenských soustav v období sucha - závěr zjišťovacího řízení SEA

(pdf, 188 kB) 

Náhled
19.04.2018

Rozšíření slévárny železných kovů společnosti Moravia Tech, a.s. o lití a zpracování neželezných kovů - závěr ZŘ EIA

(doc,142 kB) 

Náhled
18.04.2018

Oznámení o vydání změny č. 6 integrovaného povolení pro zařízení „Farma Žabčice (Kotlůvek)“, k. ú. Žabčice, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 246 kB) 

Náhled
17.04.2018

Zařízení ke sběru, výkupu a využívání stavebních odpadů - recyklační středisko, provoz Brno-Chrlice - informace o vydání závěru zjišťovacího řízení EIA

(pdf, 220 kB) 

Náhled
17.04.2018

Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa – podání březen 2018“ – zveřejnění dokumentace EIA

(pdf, 311 kB) 

Náhled
17.04.2018

Výrobní linka L 12“ k. ú. Přímětice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení EIA

(pdf, 221 kB) 

Náhled
13.04.2018

Výpis usnesení z 13. zasedání ZJMK

(doc, 83,9 kB) 

Náhled
13.04.2018

Nařízení SVS/2018/042015-G ukončení platnosti SVS/2017/005393-G která byla vydána k tlumení a zamezení šíření varroázy včel

(pdf, 187 kB) 

Náhled
11.04.2018

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - změna povolení k vypouštění odpadních vod - SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.

(pdf, 162 kB) 

Náhled
11.04.2018

Informace o vydání stanoviska SEA k Návrhu změny č. 1 územního plánu Plenkovice

(pdf, 388 kB) 

Náhled
06.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výkrm brojlerů – zemědělský areál Hodonín – Pánov“

(doc, 51 kB) 

Náhled
06.04.2018

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Galvanovna Vyškov“

(doc, 52 kB)  

Náhled
04.04.2018

Rozhodnutí o změně rybářského revíru č. 463 053 - Radějovský potok 1

(pdf, 192 kB) 

Náhled
29.03.2018

Svolání 14. zasedání Zastupitelstva JMK

(doc, 169 kB) 

Náhled
28.03.2018

Plavební komora Hodonín (Rekreační přístav Hodonín) - oznámení EIA MŽP

(pdf, 258 kB) 

Náhled
26.03.2018

Sdělení Ministerstva životního prostředí k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů

(pdf, 227 kB) 

Náhled
26.03.2018

Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII, k. ú. Pisárky, Staré Brno, Štýřice, Trnitá, okr. Brno-město - zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., zahájení zjišťovacího řízení

(pdf, 344 kB) 

Náhled
23.03.2018

Nová koncepce závodu´SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno- závěr ZŘ EIA

(doc, 312 kB) 

Náhled
22.03.2018

„Skládka odpadů S-OO Žabčice – rozšíření skládky“, k. ú. Žabčice, okr. Brno-venkov – vyvěšení informace o oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 328 kB) 

Náhled
29.01.2018

"Silnice I/42 Brno VMO v úseku tunel Vinohrady – D1“, k. ú. Židenice, Líšeň, Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Horní Heršpice, Dolní Heršpice, okr. Brno-město – informace o závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů

(pdf, 259 kB) 

Náhled
10.01.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření JMK 2018

Náhled
05.01.2018

Schválený rozpočet JMK na rok 2018 - oznámení o zveřejnění

(pdf, 80 kB) 

Náhled
27.11.2017

Oznámení o zveřejnění rozhodnutí o vydání změny č. 2 integrovaného povolení pro zařízení "Provozovna zpracování autovraků", k.ú. Horní Heršpice

(doc, 49 kB) 

22.11.2017

Oznámení aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik

(pdf, 102 kB), (pdf, 65 kB), (jpg, 2,98 MB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu JMK 2018-2020

(pdf, 70 kB) 

Náhled
26.06.2017

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu JMK za rok 2016

(pdf, 79 kB) 

Náhled
21.06.2017

Oznámení o vydání změny č. 7 integrovaného povolení pro zařízení „Chov prasat Těšany“, v k. ú. Těšany, dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů

(pdf, 243 kB) 

Náhled
24.03.2017

Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Stavební úpravy veřejných ploch při ulici Bulínova"

(doc, 133 kB) 

Náhled
09.02.2017

„Sklad zemědělských a chovatelských potřeb“, k. ú. Bohaté Málkovice, okr. Vyškov; zveřejnění závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb.

(pdf, 466 kB) 

Náhled
09.02.2017

Farma pro chov brojlerů Šumice v k. ú. Šumice - závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(pdf, 425 kB) 

Náhled
10.10.2013

Postup pro vyřizování stížností podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

(doc, 64 kB) 

14.08.2017

Africký mor prasat - nařízení Státní veterinární správy