Jednala Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 24. června 2016 za účasti náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka uskutečnilo 8. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Ústředním bodem byly výsledky jednání pracovních skupin regionální stálé konference v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti, sociální oblasti, dopravní infrastruktuře a regionální inovační strategii. Na jednání zazněly informace z Národní stálé konference a například také k realizaci a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.

Více informací http://www.rskjmk.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK