Mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje k řešení likvidace nelegálně shromážděných nebezpečných chemických látek

Na základě podnětu Bezpečnostní rady ORP Tišnov týkajícího se řešení situace nelegálně shromážděných 3,5 - 4 tun nebezpečných chemických látek v objektu v obci Nedvědice, po prohlídce místa a po vyjádření dotčených orgánů státní správy, HZS ČR a Policie ČR jsem dnes večer svolal mimořádné jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje, která obdržela komplexní informace o vzniklé situaci za účasti starostů městyse Nedvědice a města Tišnova.

Byla vyhodnocena míra rizika a možné ohrožení osob, majetku a životního prostředí, na základě toho doporučila Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje okamžité řešení za využití postupu podle krizového zákona a vyhlášení stavu nebezpečí pro okamžitou likvidaci nelegálně nashromážděných nebezpečných chemických látek.

O situaci jsem informoval předsedu vlády, ministra vnitra a generálního ředitele HZS ČR. Po zvážení všech okolností jsem rozhodl vyhlásit pro vymezenou část území Jihomoravského kraje s účinností od 24. 6. 2016 na dobu 15 dnů stav nebezpečí.

Likvidační práce jsem nařídil zahájit bezodkladně počínaje zítřejšími ranními hodinami.

 

JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

 

Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí ZDE (pdf, 750 kB)