Výstava představuje 13 let kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci

Dne 23. června 2016 uplynulo přesně třináct let, kdy byla navázána spolupráce mezi Jihomoravským krajem a srbským Šumadijským okruhem. Právě toto datum bylo zvoleno k zahájení výstavy „Most mezi regiony – třináct let činnosti Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci“ ve foyer sídla Jihomoravského kraje v Brně na Žerotínově náměstí.

„Snažíme se rozvíjet meziregionální spolupráci, chci poděkovat všem, kteří pracují na šíření dobrého jména jižní Moravy. Jsem rád, že spolupracujeme s regiony v zahraničí v mnoha oblastech a přeji si, ať se to daří v budoucnu,“ uvedl na vernisáži hejtman Michal Hašek. Náměstek Roman Celý poděkoval zastupitelům, kteří se po vzniku krajů podíleli na vytvoření konkrétních vazeb mezi jižní Moravou a jednotlivými regiony: „Vztahy nejsou o papírech, o smlouvách, ale téměř vždy o konkrétních vazbách konkrétních lidí mezi sebou,“ zdůraznil.

Zahajovaná výstava přibližuje nejenom ohlédnutí za minulými roky, ale rovněž přibližuje obsah současných aktivit. Jednotlivé panely představují vzdělávací projekty v Srbsku i Chorvatsku, úspěchy absolventů kursů pořádaných kanceláří, spolupráci s partnerskými organizacemi na jižní Moravě i činnost zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Hudební doprovod vernisáže vytvořili hudebníci kapely Balkan Soul Band, kteří v minulých letech obdrželi stipendium Kanceláře Jihomoravského kraje a následně pokračovali se studiem v Brně, kde dnes pracují.

foto JMKfoto JMKfoto JMK