Jihomoravský kraj pokračuje v modernizaci svých středních škol a muzeí

Financování projektů z oblasti školství a z oblasti kultury za téměř 180 milionů korun schválili 23. června 2016 krajští zastupitelé.

„Jde o spoluúčast na projektech, které by v případě schválení podpořil Integrovaný operační program. V oblasti školství se jedná zejména o stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence (tj. cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Mezi osmnáct projektů ze školství patří například vybudování špičkového Centra odborného vzdělávání ve strojírenství, které umožní nadstandardní kvalitu výuky strojírenských a příbuzných technických oborů na středních školách v Jihomoravském kraji. Je plánována generální rekonstrukce objektu bývalé administrativní budovy na okraji areálu TOS Kuřim, kde by mělo být vybudováno 18 odborných laboratoří a 10 učeben pro teoretickou přípravu, včetně ubytovací části s kapacitou 40 lůžek a jídelny pro studenty a učitele s kapacitou 50 míst. V oblasti školství se jedná o pět projektů. Tím nejvýznamnějším je rekonstrukce a přestavba bývalé základní školy a dětského domova v Předklášteří u Tišnova na depozitář a edukační centrum pro archeologii. Půjde o vytvoření podmínek pro zatřídění a uložení archeologických sbírek, archeologickou práci, badatelskou a osvětovou činnost odborné veřejnosti,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Kraj podpoří mládežnický fotbal na jižní Moravě

Částkou 2,5 milionu korun podpořilo krajské zastupitelstvo rozvoj Regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje.
Na svém zasedání 23. června 2016 členové zastupitelstva Jihomoravského kraje schválili dotaci 420 tisíc korun na projekt Regionální fotbalová Akademie Jihomoravského kraje - příspěvek na dopravu a stravu. „Dotace bude využita na úhradu speciální stravy pro členy fotbalové akademie a na úhradu dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Zastupitelstvo dále stanovilo závazný ukazatel – příspěvek na provoz pro rok 2016 Domovu mládeže a Zařízení školního stravování Brno ve výši 2,081 milionů korun. Tato částka zajistí jedno patro budovy domova mládeže pro potřeby fotbalové akademie, vybavení pokojů a zajištěním jednoho vychovatele v domově navíc pro noční provoz,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

„Těší mě, že se nám daří na jižní Moravě spolupráce s krajskou i městskou samosprávou. A věřím, že nám v budoucnu budou i na jižní Moravě vyrůstat nové talenty, které český fotbal rozhodně potřebuje,“ ocenil podporu krajského úřadu předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta.

Podpora Regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje vychází z podepsaného memoranda, který 1. června 2016 uzavřel Jihomoravský kraj, statutární město Brno a Fotbalová asociace České republiky. Cílem spolupráce je prohloubení vzájemné spolupráce k prosazování společných zájmů v oblasti podpory činnosti mládežnické regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje organizované Nadačním fondem regionální fotbalové Akademie Jihomoravského kraje. Na základě podepsaného memoranda se Jihomoravský kraj zavázal přispět k jeho naplnění mj. zajištěním podmínek pro ubytování a stravování hráčů akademie v zařízení spadajícím do působnosti Jihomoravského kraje a zajištěním podmínek pro dopravu hráčů akademie v působnosti Jihomoravského kraje.