Kraj podpoří rekonstrukce sportovišť na jižní Moravě

Rekonstrukce fotbalového hřiště na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka v Blansku, modernizace sportovního areálu Ostrovec v Tišnově, obnova sportovního areálu TJ Lokomotiva Břeclav, vybudování víceúčelového hřiště v Šardicích a rekonstrukce atletického areálu ve Slavkově u Brna – to je pětice projektů realizovaných v rámci dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora materiálně technické základny sportu“, které podpoří kraj celkovou částkou 12,3 milionu korun. O podpoře Jihomoravského kraje pro těchto pět projektů rozhodli radní na svém jednání ve středu 22. června 2016 a doporučili její schválení zastupitelstvu.

„Jihomoravský kraj se hodlá formou investiční finanční dotace podílet na vybraných projektech, které byly schváleny v uvedeném dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a budou realizovány obcemi a spolky v kraji. Původně škvárové fotbalové hřiště na Ostrově Ludvíka Daňka v Blansku tak získá umělý povrch, a to včetně vybudování odvodnění hřiště, doplnění umělého osvětlení a oplocení. V Tišnově jde o vybudování nového fotbalového hřiště s travnatým povrchem a s tím související provedení inženýrských sítí. Jedná se o první fázi celkové modernizace stávajícího fotbalového areálu, a to zejména s ohledem na výrazný nárůst členské základy v mládežnických kategoriích. TJ Lokomotiva Břeclav provede výměnu umělého trávníku, včetně přípravy podkladu - sportovní areál zde bude rozšířen o nový sektor pro skok daleký, následně bude položen speciální sportovní povrch určený pro atletiku. V Šardicích bude vybudováno víceúčelové hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm a ve Slavkově dojde k rekonstrukci atletického oválu a sektorů pro provozování atletických disciplín a rekonstrukci stávajících opěrných stěn a úpravu svahů. I díky této podpoře Jihomoravského kraje se tak zlepší podmínky pro sportování v regionu,“ vyjmenoval konkrétní úpravy sportovišť hejtman Michal Hašek. Jak dodal, podmínkou projektu je, aby organizace začaly s čerpáním státní dotace.