Kraj podpoří profesionální hasiče a policisty

Částku 2,28 milionu korun pro profesionální složky Integrovaného záchranného systému v Jihomoravském kraji doporučila zastupitelstvu schválit krajská rada na svém jednání 22. června. 2016. Jde o dar na jejich vybavení.

„Částku 780 tisíc korun získá Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje – konkrétně na nákup dvou velitelských automobilů na CNG. Velitelské automobily budou v rámci zajištění akceschopnosti jednotky a mobilní akceschopnosti využívány pro dopravu velitelů zásahu na místo události. Policie od Jihomoravského kraje získá dar ve výši 1,5 milionu korun. Půjde o finanční prostředky na pořízení čtyř čtyřkolek v provedení policejní speciál. Pořízená technika bude sloužit na teritoriu územních obvodů Vyškov, Hodonín, Břeclav a Znojmo, a to zejména při koordinaci záchranných prací a řízení součinnosti ostatních složek Integrovaného záchranného systému,“ uvedl hejtman Michal Hašek.