Do výškové budovy Fakulty strojního inženýrství VUT se po rekonstrukci vracejí studenti

Po pětiletých opravách byla v pondělí 20. června 2016 slavnostně otevřena budova A1 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Akce se za Jihomoravský kraj zúčastnil náměstek hejtmana Roman Celý.

Rekonstrukce stála 621 milionů korun. Investice se prodražila kvůli statickým poruchám objektu, který je vysoký 74 metrů. Většinu výsledné částky poskytlo na stavbu ministerstvo školství. V budově už funguje studijní oddělení, přestěhovaná je zhruba polovina fakulty, laboratoře se budou stěhovat o prázdninách.
Cena za opravu objektu byla oproti plánům více než trojnásobná. Rekonstrukce byla zahájena z důvodu obnovy venkovního pláště a vnitřního technického zařízení. Během ní ale byly zjištěny závažné poruchy konstrukce nosných sloupů objektu, které bylo nutné sanovat. Výšková budova byla velmi energeticky náročná, i proto bylo nutné přistoupit k rekonstrukci. Po ní se na jižní straně budovy objevily fotovoltaické panely, které mohou energií zásobovat fakultní areál. Budova má rovněž nové podhledy na chodbách a nový systém osvětlení, kdy se jednotlivá svítidla spínají podle pohybu lidí.
Rekonstrukce výškové budovy patří k zásadním stavebním projektům v kampusu VUT Pod Palackého vrchem. Spolu s dostavbou a rekonstrukcí objektů Fakulty chemické a FEKT a s výstavbou výzkumných center AdMaS Fakulty stavební a zejména CEITEC VUT je rekonstrukce budovy A1 součástí rozsáhlých investic v této lokalitě v celkovém rozsahu bezmála čtyři miliardy korun.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK