Informace č.j.: JMK 132997/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
Čj.                                SpZn.:                                                  Vyřizuje/linka                                              Brno
JMK        132997/2007      S-JMK123896/2007 OKP      Mgr. Klusáčková/541651234                                10.10.2007                     
 
 
Korespondence s MD – spojení Brna a Vídně - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 24.9.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MD – spojení Brna a Vídně“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „požadujeme
1) předat emailové korespondence radní Procházkové, na kterou je odkazováno ve sdělení ‚ve sdělení‘ čj 379/2007-910-IPK/2 z 7. května 2007
2) předat odpověď zaslanou odborem infrastruktury MD, na kterou je odkazováno výše,
a to včetně všech příloh.
3) předat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů (hejtman, rada, jednotlivý radní, ředitel KrÚ JMK a jednotlivé odbory KrÚ JMK) a MD ve věci R52, spojení Brna
a Vídně, územního plánu VÚC Břeclavsko a Zásad územního rozvoje JMK, a to od 1.1.2007. Nepožadují se kopie korespondence ve věci žádostí podle 106.
 
 
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k bodu 1) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
V této souvislosti upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou povinnými subjekty mimo jiné územní samosprávné celky a jejich orgány, tedy zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad a zvláštní orgány (ve smyslu ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb.). Jednotlivý radní nejsou tedy povinnými subjekty ve smyslu shora uvedeného ustanovení.
 
 
k bodu 2) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k bodu 3) Žádosti:
 
Předáváme Vám kopie následujících dokumentů:
 
-         kopie dopisu Ministerstva dopravy ze dne 17.7.2007 č.j. 576/2007-910-IPK/4, 
 
-         kopii rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury, ze dne 28.2.2007 č.j. 331/2006-120-RD/3,
 
-         sdělení Ministerstva dopravy ze dne 20.6.2007 č.j. 530/2007-910-IPK/2,
 
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 2.7.2007 č.j. 530/2007-910-IPK/4,
 
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 28.2.2007 č.j. 332/2006-120-RD/3,
 
-         sdělení Ministerstva dopravy ze dne 20.6.2007 č.j. 531/2007-910-IPK/2,
 
-         rozhodnutí Ministerstva dopravy – odboru infrastruktury, ze dne 3.7.2007 č.j. 531/2007-910-IPK/4,
 
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 31.1.2007 č.j. 20/2007-110-SDOS/5, včetně příloh,
 
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28.2.2007 č.j. JMK 16355/2007,
 
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 27.3.2007 č.j. 66/2007-110-SDOS/3, včetně příloh,
 
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 25.4.2007 č.j. JMK 42642/2007,
 
-         dopis Ministerstva dopravy ze dne 11.5.2007 č.j. 91/2007-110-SDOS/2, včetně příloh,
 
-         dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 13.6.2007 č.j. JMK 65153/2007.
 
 
Povinný subjekt nemá žádné další Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš,v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního