Jihomoravskou vesnicí roku se stala obec Kozojídky

Ve Vrbici na Břeclavsku byly 10. června 2016 oznámeny výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku. Zlatou stuhu a celkové vítězství v krajském kole získala obec Kozojídky. Starostovi vítězné obce Otakaru Březinovi poblahopřál náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Ocenění v jihomoravském kole získaly následující obce:
Zlatá stuha (za celkové vítězství v krajském kole) – Kozojídky (okres Hodonín)
Modrá stuha (za společenský život) – Výrovice (okres Znojmo)
Oranžová stuha (za spolupráci obce a zemědělského subjektu) – Drnovice (okres Blansko)
Zelená stuha (za péči o zeleň a životní prostředí) – Ratíškovice (okres Hodonín)
Obce oceněné Zlatou stuhou z krajských kol postupují do celostátního kola. Vítěz celostátního kola se stane nositelem titulu "Vesnice roku 2016".

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.
Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 251 obcí z celé České republiky (z toho 12 z Jihomoravského kraje). Více o soutěži na www.vesniceroku.cz  .
Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže je ZDE (pdf, 1 MB).