Fórum představilo spolupráci kraje s firmami v oblasti technického vzdělávání

Zintenzivnění kontaktů mezi základními školami, středními odbornými školami a největšími průmyslovými podniky kraje a popularizace technického a odborného školství bylo hlavním cílem Fóra techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji, kterou organizovala Krajská hospodářská komora jižní Moravy za účasti Jihomoravského kraje v prostorách rektorátu VUT v Brně. Na fóru vystoupili mj. ministryně školství Kateřina Valachová a hejtman Michal Hašek.

„Diskutovali jsme o aktuálním stavu a rozvojových plánech středních technických a učňovských škol v kraji. Informoval jsem o dosavadních krocích krajské samosprávy - stipendiích od roku 2010, které přinesly patnáctiprocentní nárůst zajmu o vybrané obory, investicích do center odborného vzdělávání v technických oborech v Brně, Valticích, Rajhradě či Kuřimi, o vzdělávacích veletrzích a přehlídkách, kde oslovujeme žáky 8. a 9. tříd a jejich rodiče, mluvil jsem také o úzké spolupráci kraje a hospodářských komor při formulaci požadavku dle vývoje trhu práce a při spolupráci na praktické výuce," uvedl hejtman Michal Hašek, který poděkoval ministryni školství za prioritu, jakou dává vláda technickému školství. „V tom má podporu Asociace krajů. Je třeba nejen dát peníze na techniku, ale i do lidí, jde nám o navrácení technického vyučování na základní školy. Školy zřizované krajem připravují projekty na zlepšení odborného školství celkem za 750 milionů korun,“ řekl hejtman.

Ministryně Valachová ocenila systémovou podporu technického vzdělávání ze strany Jihomoravského kraje a připomněla již uskutečněné kroky ze strany ministerstva: „Podařilo se prosadit jednotné přijímací zkoušky i matematiku do společné části maturitních zkoušek. Příští týden vláda projedná změny v regionálním školství,“ řekla Kateřina Valachová. Zároveň dodala, že první zářijový týden budou školy informovány o možnostech výzvy, díky bude podpořena spolupráce středních škol s odborníky z praxe.

Fórum bylo určeno zejména pro ředitele středních škol, velkých základních škol a představitele nejvýznamnějších průmyslových podniků – zaměstnavatele budoucích absolventů těchto vzdělávacích institucí. K vystupujícícm patřili zástupci miniszerstvev, vedení kraje a Hospodářské komory, představitelé strategických podniků a reprezentanti nejvýznamnějších středních škol a brněnských univerzit.
foto JMKfoto JMKfoto JMK