Pracovní výjezd hejtmana na Tišnovsko

Svatoslav, Kuřimské Jestřabí, Skryje, Tišnov, Drásov – to jsou místa čtvrtečního (9. června 2016) pracovního výjezdu hejtmana Michala Haška na Tišnovsko.

Ve Svatoslavi jednal hejtman se starostou Františkem Woppatem. „Jsem rád, že jsme pomohli obci a hlavně občanům vyřešit problém chybějícího zásobování a dnes už je v rekonstruovaných obecních prostorech fungující příjemný obchůdek. Prohlédl jsem si také zdejší hasičskou zbrojnici i techniku pořízenou s podporou Jihomoravského kraje,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

V Kuřimském Jestřabí hejtman Hašek diskutoval s vedením této obce i sousední Kuřimské Nové Vsi o aktuálních problémech obou obcí. „Na prvním místě byly shodně projekty kanalizace. V Kuřimském Jestřábí jsem si prohlédl také přebudovávaný objekt obecního multifunkčního sálu, klubovny a hasičské zbrojnice s podporou Jihomoravského kraje,“ řekl Michal Hašek. Hejtman také navštívil chráněné bydlení ve Skryjích provozované Oblastní charitou Tišnov.

Poslední zastávkou při pracovním výjezdu byl městys Drásov, kde hejtman Michal Hašek předal starostce Martině Bočkové bronzovou medaili Jihomoravského kraje za dlouhodobou a obětavou práci při zajišťování úkolů požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje, kterou ze své funkce předsedkyně povodňové komise v obci odvádí. Následně spolu podepsali smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje ve výši 1,506 milionu korun na dokončení rekonstrukce ulice Vinohradská v Drásově. Dotaci schválilo krajské zastupitelstvo na svém dubnovém zasedání. Její smysl vysvětlila starostka Drásova: „Jde nám o dokončení rekonstrukce ulice Vinohradská, kde v průběhu oprav zhavarovala dešťová kanalizace, takže vznikly vícenáklady ve výši 2,5 milionu korun. Jedná se o ulici v povodňovém pásmu a museli jsme zde vyměnit celou tuto dešťovou kanalizaci - už ovšem nebylo ve finančních možnostech městyse tuto rekonstrukci zcela dokončit. Proto jsme požádali o dotaci Jihomoravský kraj a díky ní nyní můžeme pokračovat v dokončení těchto oprav,“ uvedla Martina Bočková.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK