Kraj přistoupí k projektu Páteřní poutní stezky svatého Cyrila a Metoděje

Přistoupení kraje k projektu Páteřní poutní stezky svatého Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí bylo tématem jednání Rady Jihomoravského kraje 8. června 2016.

Jak konstatoval radní Jiří Němec, jedná se o projekt, jehož partnery je více krajů na české i slovenské straně. „Součástí materiálu je proto také dohoda o spolupráci s těmito partnery projektu - z české strany se jedná o Zlínský a Moravskoslezský kraj, ze slovenské strany je to Trnavský, Žilinský, Trenčínský a Nitranský samosprávný kraj. Tato poutní stezka by měla propojovat místa, která jsou nějakým způsobem spjata s působením slovanských věrozvěstů. Hodnota uvedeného projektu činí pro Jihomoravský kraj 1,7 milionu korun s tím, že tento projekt bude podán v rámci Operačního programu Interreg V-A SZ–CZ, a předpokládáme, že dotace z tohoto programu pokryje 90 procent nákladů, zbývajících deset procent by pak uhradil Jihomoravský kraj,“ uvedl Jiří Němec.

Podle hejtmana Michala Haška v projektu půjde také o společnou značku a společný marketing. „Bude to páteřní poutní stezka Cyrila a Metoděje v tomto prostoru a může jako jistá turistická značka přilákat další zájem turistů,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jak následně dodal krajský radní Němec, jedná se o další z kroků, kterými se Jihomoravský kraj snaží zvyšovat povědomí turistů o celém regionu. „Například v loňském roce bylo otevřeno nové návštěvnické centrum na slovanském hradišti v Mikulčicích. A když srovnáme návštěvnost v tomto hradišti v roce 2014, kdy činila zhruba 16 tisíc návštěvníků, v loňském roce po otevření tohoto centra stoupla až na 24 tisíc návštěvníků,“ řekl radní Němec.