Memorandum kraje a Hodonína povede k obohacení turistické nabídky

Rada Jihomoravského kraje při svém výjezdním jednání na Hodonínsku dnes (8. června 2016) schválila na návrh hejtmana Michala Haška memorandum, kterým se kraj zavazuje spolupracovat s Hodonínem při rozvoji cestovního ruchu ve městě a okolí, a to vybudováním vodní cesty a obohacením turistické nabídky o další formy využitím řeky Moravy pro rekreační účely a také vybudováním související turistické infrastruktury v přístavu Hodonín.

„Předmětem memoranda je spolupráce při vybudování plavebních komor na řece Moravě v místě hodonínského jezu s cílem napojení splavné vodní cesty na areál Slovanského hradiště v Mikulčicích a dále pak na zpřístupnění ramene řeky Moravy pro rekreační plavbu a související vybudování přístavu Hodonín. Memorandum se netýká jednání města Hodonína s čínskými partnery o překladišti či nákladní lodní dopravě. Podporujeme věci, které se týkají turistiky, cestovního ruchu a naprosto klidného využití vodní cesty a většího zpřístupnění Baťova kanálu. Může to být jedna z cest, jak tento region zatraktivnit, přinést mu turisty i pracovní místa a hospodářský rozvoj,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Starosta Hodonína Milan Lúčka uvítal schválení memoranda, které podle něj povede ke zvýšení turistického ruchu ve městě i okolí. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK