Vedení Jihomoravského kraje odmítá snahu náměstka primátora statutárního města Brna Martina Andera válčit mezi krajem a Brnem v otázce územního plánování

Vedení krajské koalice ČSSD a KDU-ČSL vyjadřuje jménem krajské samosprávy Jihomoravského kraje hlubokou lítost a hluboké znepokojení nad výroky náměstka primátora statutárního města Brna Martina Andera, který se snaží nepravdivými argumenty poštvat brněnskou veřejnost proti návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK).

Dnešní vyjádření náměstka primátora statutárního města Brna Martina Andera o údajné nezákonnosti postupu Krajského úřadu Jihomoravského kraje při pořizování nových ZÚR JMK
popírá výsledky pracovní skupiny, ustanovené samosprávou města a kraje, jejichž jednání se náměstek Ander aktivně účastnil. Město Brno nemělo výhrad proti návrhu odklonění tranzitní dopravy z ulice Vídeňské přijíždějící po R52 do stopy dálnice D2 s následným navedením na D1.

Vedení Jihomoravského kraje vnímá prohlášení náměstka Andera jako součást předvolebního souboje před krajskými volbami. Bohužel obdobná nepodložená vyjádření se s blížícími volbami v médiích budou objevovat zřejmě stále častěji.

K Anderem tvrzené nezákonnosti pořízení návrhu ZÚR JMK uvádíme, že oficiální autorita státu, kterou je Ministerstvo životního prostředí, dala novému návrhu ZÚR JMK zelenou svým souhlasným stanoviskem SEA, kterým vyjádřilo jejich přijatelnost z hlediska životního prostředí.

Stanovisko SEA stanovilo Jihomoravskému kraji požadavek neprodleně zajistit urychlené zpracování územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě ve vztahu k jádrovému území Metropolitní rozvojové oblasti Brno a výsledek prověření promítnout do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, aby po VYDÁNÍ ZÚR JMK byla projednávána jejich aktualizace nejpozději do 3 let.

Za elementární chybu považuje vedení Jihomoravského kraje soustavné odmítání náměstka primátora Martina Andera zodpovědného za rozvoj města k zahájení prací na novém územním plánu statutárního města Brna. Na tuto skutečnost JMK opakovaně upozorňoval vedení statutárního města Brna i v uplynulých dvou letech, ovšem marně.

K upřesnění nesprávných tvrzení náměstka Andera Krajský úřad Jihomoravského kraje uvádí, že veřejné projednání návrhu zásad územního rozvoje probíhá. Veškeré informace k návrhu zásad územního rozvoje naleznou obyvatelé na portálu www.zurka.cz . Součástí tohoto portálu je i snaha o přispění informování veřejnosti a k demytizaci ovlivnění ovzduší dopravou, záměrům D43, D52, D55 , obchvatu Znojma a dalším tématům. Ke zjednodušení orientace v obsáhlém dokumentu Krajský úřad Jihomoravského kraje na portálu www.zurka.cz nabízí obyvatelům možnost vyhledání si záměru podle jednotlivých obcí. Záměry se zobrazují jak graficky v mapě, tak v textové podobě, a to včetně jejich odůvodnění. Případné námitky a připomínky k projednávanému návrhu zásad územního rozvoje je z dikce stavebního zákona nezbytné podat písemně do 15. 6. 2016, poštou, elektronickou poštou, datovou schránkou, případně na podatelně Krajského úřadu na Žerotínově náměstí v Brně.

Závěrem tedy vedení Jihomoravského kraje konstatuje, že proces pořizování zásad územního rozvoje probíhá v souladu se zákony České republiky. Skutečnost, že náměstku Anderovi nekonvenuje řešení zvolené v návrhu zásad územního rozvoje nelze v žádném případě označit za nezákonnost v postupu pořizování Zásad územního rozvoje JMK.

Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci pořizování zásad územního rozvoje postupuje v souladu se stavebním zákonem, využívá všech zákonných prostředků k odblokování území kraje pro realizaci nejenom doplnění silniční dopravní infrastruktury, ale i doplnění a zkvalitnění železnic, technických sítí a ochrany obyvatel před suchem a povodněmi.

I přes dnešní neférový výpad náměstka primátora Andera je vedení Jihomoravského kraje připraveno i nadále diskutovat se statutárním městem Brnem o všech otázkách souvisejících s rozvojem Brna jako metropole a nedílné součásti Jihomoravského kraje.


JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje

Ing. Roman Celý
náměstek hejtmana

Bc. Roman Hanák
náměstek hejtmana a předseda klubu ČSSD

Ing. Antonín Tesařík
radní odpovědný za územní plán a předseda klubu KDU-ČSL