Stavební podnikatel a mecenáš Josef Hlávka má pamětní desku ve Vídni

Významnému českému stavebnímu podnikateli a mecenáši 19. století Josefu Hlávkovi byla v pondělí 6. června odhalena pamětní deska na domě ve Vídni, jehož byl architektem a stavitelem. Akce se zúčastnil starosta Vídně Michael Häupl, hejtman Michal Hašek a ministr kultury Daniel Herman.

Josef Hlávka se narodil 15. 2. 1831 v Přešticích. Vystudoval na pražské technice a poté ve Vídni architekturu na Akademii výtvarných umění. Ve Vídni provedl řadu významných staveb, zejména slavnou operu. Řadu domů zde postavil i podle vlastního projektu. Byl měšťanem města Vídně. Z jeho vlastních realizovaných architektonických prací je třeba připomenout zejména rozsáhlý církevní komplex, nyní sídlo státní univerzity v Černovcích na dnešní Ukrajině, Zemskou porodnici v Praze či přestavbu zámku v Lužanech.

Po řadu let věnoval pozornost též ochraně a obnově architektonických památek. Dík své houževnatosti, svědomitosti a pracovitosti domohl se jako architekt a především jako stavitel značného jmění. Využíval je k štědré podpoře rozvíjejícího se českého národního života. Z jeho iniciativy vznikly instituce a nadace, z nichž nejvýznamnější bylo založení České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, Národohospodářského ústavu a Hlávkovy studentské koleje. Zemřel v Praze 11. 3. 1908.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK