Česká unie sportu a Jihomoravský kraj budou spolupracovat na pasportizaci sportovišť

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta a hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti podpory sportovní činnosti na území Jihomoravského kraje. Cílem Memoranda je vyvíjet aktivity spočívající ve spolupráci v oblasti vytváření, naplňováni a aktivního využití Registru sportovní infrastruktury na území Jihomoravského kraje, tzv. „Pasportu sportovní infrastruktury“.

Spolupráci při vzniku, tvorbě a využití Pasportu sportovní infrastruktury vnímají obě strany Memoranda jako účinný a nezbytný nástroj pro podporu a rozvoj českého sportu. „Naším cílem je vytvořit a následně využívat funkční, maximálně komplexní a úplný Pasport sportovní infrastruktury. Díky tomu získáme přehled o tom, kolik, kde a jakých máme sportovišť a v jakém jsou stavu. Podle toho pak budeme moci účelně a cíleně zaměřit investiční plány tak, aby investice, které do sportu plynou, byly využívány účelně, efektivně, transparentně a v souladu s potřebným rozvojem sportovní infrastruktury v naší zemi,“ vysvětluje záměry České unie sportu předseda Miroslav Jansta.

„Smyslem pasportu sportovišť je pro nás do budoucna systémový přístup k financování obnovy a údržby sportovní infrastruktury v kraji. Budeme mít přehled, jaká sportoviště v kraji máme. Ke stejnému kroku vyzveme také obce. Nejpozději od roku 2018 bychom chtěli, aby zapsání sportoviště v tomto pasportu bylo povinností, pokud si bude někdo žádat o podporu z krajského rozpočtu. Důvod je zřejmý, musíme mít popsaný základní stav, abychom věděli, v jakém stavu sportoviště na území kraje jsou, a pak se dají stanovit priority jak z hlediska oblastí, tak časování poskytnutí finančních prostředků,“ řekl Michal Hašek, podle kterého by tuto koncepci mělo sportovní prostředí přivítat, protože bude znamenat další objektivizaci v poskytování veřejných finančních prostředků.

Česká unie sportu za tímto účelem zřídila speciální IT platformu databázového systému a zajistila přístup pro Jihomoravský kraj do tohoto systému tak, aby mohli pracovníci obou subjektů doplňovat data a získávat potřebné informace o sportovní infrastruktuře. Kraj přislíbil součinnost při naplňování databáze Pasportu sportovní infrastruktury s cílem dosažení jeho úplnosti, aktuálnosti a přesnosti.
foto JMKfoto JMK