O prázdninách začnou jihomoravští silničáři opravovat průtahy obcemi Benešov-Pavlov, Nové Mlýny a Medlovice

Nový koberec natáhnou dělníci na krajských silnicích, které procházejí třemi obcemi na jižní Moravě – Benešovem-Pavlovem na Boskovicku, Novými Mlýny u stejnojmenné vodní nádrže a Medlovicemi na Vyškovsku. Materiály spojené s plánovanými opravami schválila 2. června Rada Jihomoravského kraje.

„Opravy průtahů všemi zmíněnými obcemi odstartují o prázdninách. První akce se týká kompletní rekonstrukce přibližně 700 metrů komunikace II. třídy, která prochází obcí Benešov-Pavlov. Stavební práce si zde vyžádají nejdříve částečnou a později i úplnou uzavírku. Dělníci začnou na silnici pracovat v červenci a skončit by měli letos v listopadu,“ sdělil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a majetek Roman Hanák s tím, že předpokládaná cena zakázky je 18 milionů korun (bez DPH).

V červenci se dočkají začátku oprav průtahu i v Nových Mlýnech, které spadají do působnosti obce Přítluky. „Projekt řeší rekonstrukci bezmála kilometru silnice III. třídy v intravilánu obce Nové Mlýny. Současná konstrukce neodpovídá zatížení silnice. Dělníci zde zrecyklují stávající povrch s novým živičným krytem a lokálně celou konstrukci vozovky zasanují. Součástí stavby je i dopravní značení, osazení svodidel, pročištění propustků a zřízení jedné dešťové vpusti u autobusové zastávky,“ vypočetl Hanák a dodal, že i zde by měli být silničáři hotovi do listopadu, přičemž oprava vyjde na víc než 7 milionů korun (bez DPH).

O měsíc později, tedy v srpnu, odstartuje rekonstrukce 810 metrů dlouhého úseku silnice III. třídy v Medlovicích, na kterou kraj vyhradil téměř 12 milionů korun (bez DPH). Peníze na opravu poputují z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. „Nově navržená komunikace sleduje stávající trasu směrově i výškově. Snížením nivelety na silnici dojde ke zlepšení systému odvodnění,“ uzavřel náměstek Hanák.