Nový dotační program kraje - 11 milionů korun na podporu sportu dětí a mládeže

Nový dotační program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže v Jihomoravském kraji v letošním roce schválila 2. června 2016 krajská rada.

„Vyhlásili jsme dnes ve spolupráci s Českým olympijským výborem nový krajský dotační titul na podporu sportu dětí a mládeže - k dispozici bude 11 milionů korun. Jde o další peníze do sportu z krajské úrovně, jsem rád, že speciálně zaměřené na sportování nejmladší generace. Dotační program vychází z dohody Jihomoravského kraje a Českého olympijského výboru. Ten poukázal dar na tento účel ve výši zhruba 6 milionů korun, dalších 5 milionů přidal kraj,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Jak dodal, dotace může být využita na nákup sportovního vybavení neinvestičního charakteru, úhradu dopravy, ubytování a stravy na soutěžích a soustředěních, pronájem sportovních ploch, úhradu startovného, energií a na odměnu rozhodčím. Minimální výše dotace určená na jeden projekt činí 20 000 korun, maximální 200 tisíc korun. „Co je důležité, žádosti se mohou podávat od 7. do 22. července 2016,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Podrobnosti o dotačním programu budou k dispozici na krajském dotačním portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz .