Informace č.j.: JMK 126582/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 126582/2007                   S-JMK 126582/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 10. 10. 2007                               

                                                                                                                               

 

 

 

Hlasování z 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

 

 

 

            Dne 30. 9. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – hlasování 65, 66 a 67 na 20 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).

 

Dle Žádosti žádáte o „zaslání záznamu z hlasování 65, 66 a 67 na 20 ZJMK“. Hlasování č. 65, 66 a 67 se na 20. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje vztahovala k návrhům členů zastupitelstva k bodu č. 50 s názvem „Zadání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje“.  

 

V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou verzi hlasování č. 65, 66 a 67 z 18. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ze dne 13.9.2007.

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                                                                   

   Přílohy: dle textu