Výstava Včelařství dříve a dnes aneb „od Brennera až po současnost“

Co se změnilo ve včelaření za posledních 100 let? Jaké pomůcky a nástroje včelař používal dříve a dnes? Exkurzi do historie včelaření nabízí od 30. května 2016 výstava Včelařství dříve a dnes umístěná na Krajském úřadě Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3 v Brně.

„Včelařství je práce se živou přírodou, která nutí k poznávání jejích zákonitostí, a i když si myslíme, že ji dobře známe a umíme ji ovládat, opak je pravdou. Nejen ke včelařství, ale k přírodě obecně a životnímu prostředí jako celku je potřeba přistupovat s pokorou,“ řekl na úvod zahájení výstavy Jiří Hájek, vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí odboru životního prostředí krajského úřadu. Vystaveny jsou jak originální úly, včelařské náčiní, zajímavé předměty, knihy a tiskoviny z dob Otakara Brennera (1886-1975), významného představitele českého včelařství, od jehož narození letos uplyne 130 let, tak současné technologie včetně hlídacího zařízení GPS proti zcizení včelstev.

Včelařské pomůcky a sbírku medů z celého světa od Afriky až po Nový Zéland vystavuje Augustin Uváčik jako kurátor výstavy. Spoluautorkou výstavy je Eva Pecháčková, praneteř Otakara Brennera, která propůjčila originální předměty z doby jeho včelařského života, a Veronika Souralová nadaná fotografka, která výstavu doslova oživila včelími makrofotografiemi.

„Člověk, včelařství a včely patří neodmyslitelně k sobě. Toho je si vědom i Jihomoravský kraj, který včelařství podporuje nejen finančně ve formě dotací, ale i vlastní, konkrétní včelařskou aktivitou, umístěním včelnice na střeše historické budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje v samém centru města. Tím se v srpnu 2015 zařadil mezi ostatní instituce, které střešní včelaření a myšlenku včelaření ve městech podporují,“ uvedl vedoucí odboru kontrolního a právního krajského úřadu Roman Heinz a poděkoval za jejich nelehkou práci všem včelařům, jejich příznivcům, podporovatelům a samozřejmě autorům mimořádné výstavy.

Brno se v tomto směru začlenilo mezi významné světové metropole: Paříž, Londýn, New York, Praha, kde jsou úly umístěny převážně na střechách luxusních hotelů. Včelaři si městské chovy pochvalují, protože ve městech nehrozí včelám nebezpečí otravy chemickými hnojivy a med je stejně kvalitní jako ten venkovský.

Výstava Včelařství dříve a dnes je otevřena každý všední den od 8 do 17 hodin a potrvá až do 29. července. VSTUP na výstavu, včetně přednášek je ZDARMA.


Systematickou podporu včelařství kraj vykonává od roku 2010. Do té doby šlo o nahodilé individuální dotace. Nyní je zavedený dotační program s rozpočtem 3 mil Kč na rok a pravidelně se také provádí Monitoring onemocnění morem včelího plodu (Výzkumný ústav včelařství). Spolupráci se včelaři chce Jihomoravský kraj i do budoucna upevnit. Přispět k tomu má i společné memorandum se závazkem k pokračování zavedených osvědčených forem dotací, rozšíření společných aktivit na větší osvětu a sledování zdravotního stavu včelstva včetně kroků vedoucích ke zlepšení pastevních podmínek včelstev v JMK.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK