Veřejná registrační autorita I.CA provozovaná JMK

Veřejná registrační autorita I.CA provozovaná JMK

Krajský úřad Jihomoravského kraje provozuje službu Veřejné registrační autority I.CA, tzn. pracoviště oprávněné vydávat elektronické certifikáty ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Jihomoravský kraj je oprávněný vydávat všechny typy digitálního elektronického podpisu pro všechny typy uživatelů (fyzické i právnické osoby včetně obcí). Podrobnější popis jednotlivých typů certifikátů lze nalézt na www.ica.cz.

Pracoviště, které elektronické podpisy vydává, je umístěno v budově krajského úřadu v prostoru informací, tj. ve zvýšeném přízemí. Provozní doba je shodná s provozní dobou krajského úřadu. Doporučujeme objednat se předem na tel. č.: 541 651 144, 541 651 145.

Doklady (obecně) nutné k vydání Kvalifikovaného nebo Komerčního elektronického certifikátu:

Je nutné doložit originály všech dokladů nebo úředně ověřené kopie. Pro běžné účely digitálního podpisu slouží Kvalifikovaný certifikát, pro účely šifrování Komerční certifikát (dle platné legislativy). Podle způsobu uložení el. cert. rozlišujeme cert. Standard (uložení na pevný disk) a cert. Comfort (bezpečné uložení na čipovou kartu nebo token). V případě vydání el. cert. na čipovou kartu, je navíc nutná čtečka čipových karet, vhodný ovladač čipové karty a SW pro práci s čipovou kartou SecureStore I.CA.

Podrobnější informace Vám poskytnou pracovníci I.CA na adrese support@ica.cz.