Uzavírky silnic mapuje nový geoportál. Je výsledkem domluvy krajů s ŘSD

Nový geoportál, kde lidé najdou aktuální plánované opravy dálnic a silnic prvních, druhých a třetích tříd, představili na společné tiskové konferenci hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR Jan Kroupa a náměstek hejtmana Roman Hanák. Portál je dostupný na webovém rozhraní http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR_uzavirky/  a je postupně aktualizovaný.

„Jihomoravský kraj a Asociace krajů během uplynulých měsíců intenzivně komunikovaly s vedením Ředitelství silnic a dálnic. S panem generálním ředitelem jsme dnes konstatovali, že se ve všech krajích podařilo zlepšit významně komunikaci v rámci investic státu a krajů do silniční infrastruktury. Kraje jsou zastoupeny v příslušných komisích, koordinují se jednotlivé uzavírky a objížďky. Dnes jsme předvedli konkrétní portál a konkrétní webovou adresu přístupnou veškeré veřejnosti, na které najdete informace o každém regionu České republiky, o akcích státu na dálnicích a silnicích I. třídy, o akcích krajů na silnicích II. a II. třídy. Budou tam i termíny uzavírek, vše vyznačeno graficky,“ uvedl hejtman Michal Hašek, který věří, že se už nebude opakovat situace z loňského roku, kdy se dohánělo čerpání evropských fondů na všech úrovních státu, krajů, měst a obcí.

„Řada komplikací loni vznikla ne vlastní dopravní infrastrukturou, ale na některých místech se dokončovaly například kanalizace, vodovody a existovaly uzavírky, protože obce dočerpávaly prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Pro letošek chceme, aby byli řidiči co nejméně zatíženi opravami. Veřejnost chce co nejlepší dopravní infrastrukturu, na druhé straně jsou samozřejmě stížnosti, když někde dochází k nějaké dopravní komplikaci. Nám jde také o bezpečnost. Tam, kde dojde k nějakým uzavírkám či komplikacím, apelujeme na řidiče, aby respektovali dopravní značení. Od 1. června začnou úseková měření na některých částech dálnic, které jsou v opravě, nicméně je potřeba, aby lidé respektovali dopravní předpisy, aby nedocházelo k haváriím,“ dodal hejtman.

Konkrétněji mapový portál představil generální ředitel Jan Kroupa. „Primárně je mapový portál určený pro plánování, tedy pro policii, státní správu, mohou do toho obce. Na druhou stranu je určený i pro širokou veřejnost. V mapovém portálu se tak dozvíte, jak se plánují uzavírky a ve kterých termínech, a to od ŘSD a Správy a údržby silnic jednotlivých krajů s tím, že k tomu ještě vede cesta přes výběrová řízení a přes to, že musí silniční správní orgány rozhodnout o uzavírce. Geoportál funguje na webovém rozhraní, nicméně do mobilních telefonů lze stáhnout aplikaci www.dopravniinfo.cz  nebo se lidé mohou o situaci na D1 informovat na asistenční službě na čísle 800 280 281,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Na krajském úřadu se také konají pravidelná setkání týkající se uzavírek.

„Pravidelně na krajský úřad zvu všechny, kdo řeší opravy na jihomoravských silnicích, dálnicích a železnici. Společně ladíme harmonogramy opravných prací tak, aby se nám nenakupily v jednom regionu a lidé nepřejížděli z uzavírky do uzavírky. I když jde o spolupráci čistě dobrovolnou, přinesla již spoustu pozitivních výsledků pro cestující veřejnost. Za kraj nastavujeme termíny stavebních prací i běžné údržby na objízdných trasách po silnicích II. a III. tříd tak, aby se nesetkaly s opravami na dálnicích D1 a D2. Ve vztahu k „Dé dvojce“ jsme posunuli například rekonstrukci komunikace mezi Židlochovicemi a Nosislaví nebo uzpůsobili termíny pro opravu průtahu Blučinou. Podařilo se nám dohodnout na částečném zachování provozu na exitu Brno-východ při opravě „Dé jedničky“ u Brna směrem na Vyškov. Na červenec a srpen jsme po dobu oprav I/43 na Kuřimsku doobjednali vlakové spoje tak, aby z Kuřimi v ranní špičce jezdily do Brna každých patnáct minut. I přesto ale prosím řidiče i cestující veřejnou dopravou o pochopení, že zcela bez dopravních komplikací se opravy neobejdou. Pořád platí fyzikální zákony a pokud je uzavřena vysokokapacitní komunikace typu dálnice, krajské nebo místní silnice ji zcela nahradit nemohou,“ řekl náměstek hejtmana Roman Hanák.
foto JMKfoto JMK