Hašek: Kraj finišuje s analýzou nájemních smluv k letišti Brno-Tuřany

Rada Jihomoravského kraje dnes (30. května 2016) vzala na vědomí předložení nezávislé analýzy smluvních vztahů k letišti Brno. Zároveň rozhodla o poskytnutí lhůty do 15. 6. 2016 pro vyjádření Letiště Brno a stanoviska příslušných odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje k závěrům analýzy smluvních vztahů mezi Jihomoravským krajem a společností Letiště Brno, a.s.

Jihomoravský kraj získal letiště Brno-Tuřany do svého majetku zákonem v roce 2004 včetně platného smluvního vztahu na pronájem a provozování letiště uzavřeného s účinností od 1.7.2002 mezi státním podnikem Česká správa letišť, s.p., jako pronajímatelem, a společností LETIŠTĚ BRNO, a.s., jako nájemcem podniku. Jihomoravský kraj tak ze zákona vstoupil do postavení pronajímatele podniku letiště Brno–Tuřany. Nezávislá analýza se zaměřila jednak na právní posouzení smlouvy o nájmu podniku a jejich dodatků s ohledem na nový občanský zákoník, jednak na posouzení ekonomického modelu provozování brněnského letiště ve srovnání s regionálními letišti v Ostravě a Karlových Varech.

K právním závěrům analýzy se ještě vyjádří Letiště Brno i krajsky úřad, v části srovnání s dalšími letišti již dnes hejtman Michal Hašek citoval závěr, podle kterého je brněnský model provozování letiště kvazikoncesním způsobem výhodnější pro veřejné finance a krajský rozpočet. Financování investičních i provozních potřeb v Ostravě z krajského rozpočtu, kde je kraj také provozovatelem tamního letiště, totiž několikanásobně přesahuje potřebu veřejných peněz na letišti v Brně.

Konkrétně v letech 2004 -2014 vložil Moravskoslezský kraj ve veřejných zdrojích do tamního letiště cca 1,48 miliardy korun, ve stejné době Jihomoravský kraj 273 milionů korun při plném rozvoji letiště a při nejvyšších číslech přepravených osob na regionálních letištích v České republice.

Finální verzi nezávislé analýzy s určením priorit pro jednání o aktualizaci nájemní smlouvy přijme Rada Jihomoravského kraje 30. 6. 2016 a dokument také zveřejní.

foto JMKfoto JMKfoto JMK