Vyjádření předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška k chystaným protestům řidičů autobusů

Kraje v otázce kritérií výběrových řízení na autobusové dopravce čekají na nový zákon o veřejných zakázkách, který měl byt původně účinný již od dubna 2016 a umožnil by zohlednit také sociální aspekt, odbory touto informaci disponuji již od společných jednání s panem premiérem Sobotkou.

Podílíme se také na tvorbě metodiky MMR k veřejné zakázkám v oblasti veřejné dopravy, tento dokument bude předložen vládě. Myšlenku celostátně platného nařízení vlády pro tarifní platy řidičů v závazku veřejné služby podporujeme, neboť bez celostátně platného předpisu není možné řešit úpravu platů v aktuálně vysoutěžených a platných smluv.

Řidiče autobusů v požadavku na vyšší platy kraje podporuji, ovšem bez nového zákona o veřejných zakázkách a nových tendrů nedisponují kraje pravomocemi v tomto smyslu konat z pozice objednatelů. Zároveň připomínám, že kraje musí hospodařit s péčí řádných hospodářů a podle platné legislativy, nemůžeme suplovat za odbory kolektivní vyjednávání s dopravci, jsme připraveni využit platformy krajských tripartit v pomoci se sociálním dialogem.

 

Michal Hašek

předseda Asociace krajů ČR