Kraj poskytne bezplatnou stravu dětem ohroženým chudobou

Jihomoravský kraj se jako příjemce dotace zapojil do pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, oblast Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Hlavním cílem tohoto projektu je poskytování pravidelné stravy ohroženým dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin a podpora správných stravovacích návyků dětí školních a předškolních zařízení. Projekt je realizován jako pilotní projekt v termínu únor – červen 2016. Do projektu se zapojilo 54 partnerských škol (základní a mateřské školy na území Jihomoravského kraje) a projektem bylo podpořeno do 25. května 2016 352 dětí ve věku 3 – 15 let, které žijí v domácnostech Jihomoravského kraje v hmotné nouzi.

Projekt je financován 85% z prostředků FEAD a 15% z prostředků státního rozpočtu ČR.

Dne 19. 5. 2016 byl orgány Jihomoravského kraje schválen projektový záměr, kterým by se Jihomoravský kraj zapojil i do 2. výzvy tohoto projektu a podpořil děti ve školním roce 2016/2017. I nadále by tímto projektem zajišťoval ve spolupráci se školními a předškolními zařízeními zdravou a kvalitní stravu pro děti, které žijí v domácnostech v hmotné nouzi.