Jihomoravští silničáři opraví 31 kilometrů novou technologií mikrokoberců

Zelenou k využití nové technologie tzv. mikrokoberců dostala Správa a údržba Jihomoravského kraje rozhodnutím krajské rady 19. května 2016.
„Jedná se celkem o jedenáct akcí na více než třiceti kilometrech silnic ve správě našich silničářů v délce od jednoho do šesti kilometrů. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky představuje zhruba 50 milionů korun,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Stavební práce by podle něj měly začít letos v srpnu a trvat přibližně rok.
Jak uvedl krajský radní Antonín Tesařík, využití nové technologie by mělo odstranit nevyhovující stav vozovek na vytipovaných vhodných úsecích jihomoravských silnic. „Tato technologie zatím nebyla na jižní Moravě vyzkoušena – jde o kladení asfaltobetonových nebo cementobetonových povrchů v místech, kde se doposud odstraňovaly závady formou odfrézovaní starého povrchu,“ uvedl radní Tesařík.

Úseky opravovaných silnic:
 

1. II/379 Kateřina - Blansko
extravilánový úsek mezi obcí Svatá Kateřina a městem Blansko v celkové délce 2,0 km

2. II/373 Brno Jedovnická, úsek Novolíšeňská-Šimáčkova
intravilánový úsek v ulici Jedovnická v Brně v celkové délce 2,502 km

3. II/373 Brno Jedovnická, úsek Novolíšeňská-Žarošická
intravilánový úsek v ulici Jedovnická v Brně v celkové délce 1,483 km

4. II/421 Zaječí – Milovice
extravilánový úsek mezi obcemi Zaječí a Milovice v celkové délce 4,187 km

5. II/381 Přibice - průtah
intravilánový úsek v obci Přibice v celkové délce 1,0 km

6. II/432 hranice kraje - Bohuslavice
extravilánový úsek mezi obcí Bohuslavice a hranicí kraje v celkové délce 1,259 km

7. III/49915 Suchov – křiž. s III/49914
extravilánový úsek mezi obcí Suchov a křižovatkou se silnicí III/49914 v celkové délce 2,711 km

8. II/379 Drnovice - Vyškov
extravilánový úsek mezi obcí Drnovice a městem Vyškov v celkové délce 2,135 km

9. II/377 Drahany - Žárovice
extravilánový úsek mezi obcemi Drahany a Žárovice v celkové délce 6,376 km

10. II/396 Olbramovice obchvat
extravilánový úsek na obchvatu obce Olbramovice v celkové délce 2,109 km

11. II/413 Nový Šaldorf státní hranice
extravilánový úsek mezi obcí Nový Šaldorf a státní hranicí v celkové délce 6,004 km
foto JMKfoto JMKfoto JMK