Náměstek Šlapal a radní Tesařík zamířili na Hodonínsko

Domov na Jarošce, Nemocnice TGM Hodonín a slavnostní akademie Zeleného domu pohody – to byly tři body páteční (20. května 2016) pracovní cesty náměstka hejtmana Marka Šlapala a radního Antonína Tesaříka na Hodonínsko.

Nejprve se náměstek Marek Šlapal spolu s radním Antonínem Tesaříkem v Domově na Jarošce zúčastnili oslav 90 let od otevření tohoto sociálního zařízení T. G. Masarykem. Domov v současnosti poskytuje služby 74 uživatelům, kteří jsou chronicky duševně nemocní, popřípadě prošli závislostí na návykových látkách, což s duševním onemocněním často souvisí.

Následně v hodonínské nemocnici náměstek Šlapal a radní Tesařík zahájili provoz nového skiaskopického rentgenu. Nové zařízení využívá takzvané rentgen kontrastní látky k dynamickému zobrazení RTG obrazu a je citlivé k vyšetřovaným pacientům - pro snížení radiační zátěže používá pulzní režim. Pořízení nového přístroje přišlo na 5,5 milionu korun, polovinou této částky přispěl Jihomoravský kraj.

Pracovní návštěvu na Hodonínsku náměstek Šlapal a radní Tesařík zakončili na slavnostní akademii Zeleného domu pohody, který oslavil 25. narozeniny. Krajská příspěvková organizace se věnuje péči o klienty s mentálním postižením a v současnosti poskytuje čtyři typy sociálních služeb: denní stacionář, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

foto JMKfoto JMKfoto JMK