Náměstek Šlapal navštívil stacionář Ruce pro život

Náměstek hejtmana Marek Šlapal navštívil v úterý 17. května 2016 denní stacionář pro 18 dětí na ulici Božetěchova v Brně. Sdružení Ruka pro život zde poskytuje podporu dětem s výraznými poruchami autistického spektra. Šest uživatelů zde nalezlo trvalé bydlení.

„Minulé vedení města Brna odolalo tlaku developerů a původní školku zapůjčilo za symbolickou cenu k sociálním účelům. Jihomoravský kraj potom ve dvou etapách v objemu tří milionů korun investoval do rozšíření kapacity a rádi bychom v příštím roce podpořili rekonstrukci půdních prostor. Navštívil jsem všechny tři aktivizační dílny, poděkoval všem zaměstnancům za obětavou práci a rozhodl se pro příští rok doporučit navýšení podpory pro sociální služby, které pracují s uživateli s vysokým stupněm závislosti,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMK