Náměstek hejtmana Roman Hanák navštívil Baťův kanál a jednal se starosty

Prohlídkou přístavu ve Veselí nad Moravou zahájil náměstek hejtmana Roman Hanák ve středu 18. května 2016 návštěvu Baťova kanálu, při které jednal o rozvoji vodní cesty s představiteli stejnojmenné obecně prospěšné společnosti a okolních měst a obcí.

Z veselského přístavu vyrazili účastníci setkání na krátkou plavbu po kanálu na lodi tamního informačního centra s příznačným jménem Ad Fontes – K pramenům. „Při té příležitosti jsem s ředitelem Baťova kanálu, o.p.s. Vojtěchem Bártkem, starosty Veselí nad Moravou, Moravského Písku a dalších obcí probral rozvoj podnikání v okolí vodní cesty. Přímo ve Veselí je vidět, kolik se již udělalo práce a jak zde funguje synergie veřejného a soukromého sektoru. Obce ve spolupráci s krajem budují základní turistickou infrastrukturu, na což navazují soukromí investoři se svými projekty. Objevuje se zázemí v přístavech, nejrůznější občerstvení, půjčovny kol a penziony. S tím souvisí i vznik nových pracovních míst v regionu, a to nejen sezónního charakteru, ale také dlouhodobých,“ uvedl Hanák, podle kterého má Baťův kanál ohromný turistický potenciál.

Prioritou je teď podle starostů vznik souvislé cyklostezky podél vodní cesty. Na něm pracují zejména obce a kraj jej podporuje finančně, prostřednictvím dotací. V poslední době například dvoumilionovým příspěvkem pro stavbu cyklostezky na Sudoměřicku. Výzvou jsou ale majetkoprávní vztahy a vedení stezky po pozemcích ve vlastnictví státního podniku Povodí Moravy. „Povodí Moravy má často velmi náročné požadavky, co se týče technických parametrů cyklostezek. Za kraj proto iniciujeme jednání se státním podnikem a doufám, že se nám podaří s vodohospodáři dosáhnout shody a posunout celý projekt kupředu. Další naše kroky by případně směřovaly na Ministerstvo zemědělství,“ popsal Hanák.

Na plavbu po kanále navázala prohlídka nového přístavu Petrov. Do posledního detailu promyšlené přístaviště zbudovalo Ředitelství vodních cest ve spolupráci s obcí, náklady dosáhly 35 milionů korun. Kraj přispěl 200 tisíc korun na moderní sociální zázemí – toalety a sprchy. „Překvapilo mě, že tak krásný přístav dnes zel prázdnotou. Paní starostka Petrova Eva Mlýnková spolu s ředitelem Bártkem mě informovali, že je to kvůli provoznímu harmonogramu plavebních komor, které ve středu stojí, a lodě proto neproplují. Stejná situace panuje na začátku jara a na podzim. Nejen podnikatelé provozující půjčovny lodí, ale všichni lidé provázaní s turistickým ruchem na kanále tak zbytečně přicházejí o zisk. I v tomto případě se obrátím na státní podnik Povodí Moravy a požádám o vyčíslení nákladů na prodloužení provozu plavebních komor. V návaznosti bych pro tento účel navrhnul finanční podporu ze strany Jihomoravského kraje, například v rámci dotací pro Baťův kanál, o.p.s.,“ sdělil Hanák.

Návštěvu Baťova kanálu ukončil náměstek hejtmana Roman Hanák v Hodoníně. I zde zavítal do přístavu, kde jednal s místostarostou Jiřím Jandou o projektu plavebních komor Rohatec a Hodonín, které by napojily město na vodní cestu. První zmíněná by se měla začít stavět v roce 2018. „Souhlasím s panem místostarostou, že dalším logickým krokem by bylo splavnění městského ramene a vznik nového moderního přístaviště poblíž centra města. Plavci by to měli z lodí na náměstí asi 150 metrů. Pan místostarosta mi sdělil, že projekt je zatím ve fázi zpravování studie. Věřím ale, že by pro Hodonín znamenal obrovský turistický boom,“ uzavřel Hanák.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK