Závěrečný seminář s názvem Sociální podnikání v praxi

V prostorách krajského školicího střediska v brněnské ulici Cejl se v úterý 17. května 2016 uskutečnil závěrečný seminář s názvem Sociální podnikání v praxi. Účastníky semináře, které pořádá Komora sociálních podniků ve spolupráci s Jihomoravským krajem, pozdravili náměstci hejtmana Roman Celý a Marek Šlapal.

Série seminářů v jednotlivých regionech kraje přinesla informace o zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, o aktivní politice zaměstnanosti a o zaměstnávání zdravotně postižených spoluobčanů, jak vybudovat společensky odpovědnou firmu i jak zadávat společensky odpovědné zakázky. Na daná témata přednášeli odborníci z neziskových organizací, úřadu práce i vězeňské služby či odborníci na evropské dotace, ale i podnikatelé mající s tímto druhem podnikání praktické zkušenosti.

foto JMKfoto JMKfoto JMK