Pracovní výjezd hejtmana na Blanensko

Jednáním s vedením města Blanska zahájil v úterý 17. května 2016 hejtman Michal Hašek svůj pracovní výjezd na Blanensko.

Následně hejtman navštívil Obchodní akademii a střední zdravotnickou školu zřízenou Jihomoravským krajem. „Po diskusi s vedením školy o aktuálních potřebách, zejména havarijním stavu části sociálních zařízení, které navrhnu vyřešit krajské radě v nejbližší době, jsem krátce zhlédnul průběh maturitních zkoušek a prošel jsem odborné učebny. Zajímal jsem se o uplatnění absolventů jak obchodní akademie, tak zdravotní školy na trhu práce,“ popsal návštěvu hejtman Hašek.

V areálu hasičské stanice Hasičského záchranného sboru ČR -se hejtman seznámil s aktuálním vybavením stanice, probral také požadavky na další rozvoj a poděkoval blanenským hasičům za jejich nasazení a práci.

Předmětem zájmu hejtmana byl také sport v Blansku a na Blanensku. "Navštívil jsem proto areál Na ostrově, který je nově v majetku města a bude si vyžadovat s ohledem na stavebně technický stav velké finanční prostředky. Město společně se sportovními kluby a oddíly pracuje na etapizaci modernizace, dohodli jsme komunikaci z úrovně kraje a pomoc při vyhledávání možných dotačních titulů," řekl hejtman Michal Hašek.

 foto JMKfoto JMKfoto JMK