Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

Udržitelnost Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013

 

Jihomoravský kraj připravil pro příjemce grantových projektů postupy a pokyny v rámci udržitelnosti projektů formou metodického pokynu.


Výňatek z Metodického dopisu č. 34.1 – změny v projektu (25 kB, docx)
 

Metodický pokyn č. 3 (262 kB, pdf) - Postup při zpracování monitorovací zprávy o udržitelnosti pro příjemce finanční podpory grantových projektů OP VK.

Aktualizace Metodického pokynu č. 3 - 05/2013 (263 kB, pdf)


V Metodickém pokynu č. 3 je uvedeno, co je to udržitelnost, na koho se vztahuje, v jaké délce, z čeho to vyplývá a zejména jak postupovat při plnění udržitelnosti. Součástí je i pokyn pro zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti.

Od 1. 6. 2013 je povinnost zpracovávat MZ o udržitelnosti pomocí Benefitu. Při zpracovávání monitorovacích zpráv o udržitelnosti postupujte dle Metodického pokynu č. 3.


Dále sledujte aktuality http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/monitorovaci-zprava-a-jeji-prilohy-1.
Na následujícím odkazu si můžete stáhnout příručku, jak vyplnit MZ o udržitelnosti v systému Benefit7): http://www.msmt.cz/file/29188.

 

Monitorovací zprávy o udržitelnosti se předkládají stejnou formou jako kterékoliv jiné monitorovací zprávy.


Pokud budete MZ o udržitelnosti odevzdávat, je potřeba odevzdat tištěnou MZ, která se Vám vygeneruje z Benefitu + CD, na kterém budou i přílohy vztahující se k monitorovacímu období udržitelnosti. Přílohy nemusíte dodávat v tištěné podobě (jak tomu bylo u průběžných MZ), ale dodáváte je v podobě skenů, dokumentů ve wordu, případně fotografií atp. na CD.
Časté chyby a dotazy týkající se MZ o udržitelnosti - dokument ke stažení zde (22 kB, docx)


Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Prioritní osy 3 přebírá Ing. Martina Blatná, tel.: 541 651 307, e-mail: blatna.martina@kr-jihomoravsky.cz v kanceláři č. 253 v budově Žerotínovo nám. 3, Brno.