Pracovní výjezd hejtmana na Břeclavsko

První zastávkou pracovního výjezdu hejtmana Michala Haška na Břeclavsko 12. května 2016 bylo Kobylí a návštěva sadů a vinohradů společnosti Patria.

„Jednali jsme o situaci po sérii mrazíků, které poškodily sady i vinice, o otázce závlahových systémů a možné pomoci státu zemědělcům - ať už v rámci programu rozvoje venkova, zřízením fondu nepojistitelných rizik či marketingového fondu. Dohodli jsme se na další schůzce s ovocnáři za účasti expertů Mendelovy univerzity a Výzkumného ústavu ovocnářského, kde budeme hledat možnosti rychlé pomoci kraje našim zemědělcům a také definujeme kroky, s nimiž oslovíme vládu ČR. Se starostou Kobylí Pavlem Kotíkem jsme probrali také žádost o mimořádnou pomoc z rozpočtu kraje na sanaci nestabilního území v obci,“ uvedl hejtman Hašek.

Hejtman poté navštívil Střední průmyslovou škola Edvarda Beneše a Obchodní akademii Břeclav, která poskytuje vzdělaní více než 900 studentům a zaměřuje se na strojírenské a elektro obory. „Jihomoravský kraj podpořil jako zřizovatel pořízení moderního vybavení pro výuku v technických oborech. Zajímal jsem se o vzdělávací výsledky školy, ,uplatnění absolventů na trhu práce i na komunikaci s firmami a hospodářskou komorou. Poděkoval jsem pedagogům i dalším zaměstnancům školy za jejich práci s mladou generací,“ řekl Michal Hašek.

Odpoledne mj. patřilo setkání Svazu důchodců České republiky v Břeclavi  spojené s přáním více než dvěma stovkám seniorek ke Dni matek. 

V Nemocnici Břeclav se hejtman zajímal o aktuální stav po změně ředitele nemocnice, připravované projekty i o spolupráci s krajskou nemocnicí Hustopeče a městem Břeclav. "Jihomoravský kraj podpoří komplexní rekonstrukci energetického systému nemocnice modelem EPC(platby z dlouhodobých úspor) a také obměnu přístrojové techniky na odděleních v návaznosti na tzv. iktovou jednotku s využitím fondu EU. Řešíme i otázku nového parkoviště ve spolupráci s městem," uvedl hejtman Hašek. 

Závěr výjezdu tvořila návštěva Lázní Lednice, kde byla podepsána dotační smlouva na rekonstrukci bazénu, a Dolních Věstonic.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK