Michal Hašek: Přístavba hasičské základny v Hodoníně má moji podporu

Další rozvoj Baťova kanálu a zlepšení podmínek složek Integrovaného záchranného systému – to byla hlavní témata pracovního výjezdu hejtmana Michala Haška na Hodonínsko ve středu 11. května 2016.

„Měl jsem možnost dnes odpoledne se seznámit se zdejšími prostorovými možnostmi profesionálních i dobrovolných hasičů, kteří patří mezi nejlepší zásahové jednotky v kraji, a navštívil jsem krátce také zdejší základnu zdravotnické záchranné služby. Je zřejmé, že je třeba rozšířit kapacitu zdejšího zařízení, a to jak pro profesionální, tak i dobrovolné hasiče, a zmodernizovat prostory záchranářů, protože i v Hodoníně bych rád prosadil model společného fungování alespoň dvou ze tří základních složek integrovaného záchranného systému,“ řekl hejtman, který se seznámil také se záměrem, který v této věci připravuje ředitel zdejšího územního odboru Hasičského záchranného sboru Martin Červenka.

„Šlo by o přístavbu hasičské stanice, která by vyřešila prostorové problémy i zázemí dobrovolných hasičů. Počítáme s jedním stáním pro jejich výjezdovou techniku,“ uvedl Martin Červenka.

„Jednali jsme nad tímto záměrem jako zástupci kraje a města. Já navrhnu orgánům Jihomoravského kraje - konkrétně zastupitelstvu -, abychom se podíleli jednou třetinou na nákladech tohoto rozšíření zdejší základny. Jednu třetinu předloží zastupitelstvu Hodonína vedení města a jednu třetinu bychom hledali společně s krajským ředitelem Hasičského záchranného sboru ve finančních prostředcích státu. Kdybychom vycházeli ze sumy zhruba 15 milionů korun včetně vnitřního vybavení, tak třetinu by zaplatil stát, třetinu kraj a třetinu město. Výsledkem by bylo rozšíření stávajícího zázemí pro profesionální i dobrovolné hasiče – včetně nového stání pro dobrovolné hasiče a technického zázemí, které je důležité zejména pro zimní měsíce. Já udělám všechno proto, aby v letošním roce byly tyto věci administrativně připraveny a v příštím roce se mohlo stavět. To znamená, že v ideálním případě koncem roku 2017 by přístavba mohla být hotová a mohla by být dána do užívání jak profesionálním, tak dobrovolným hasičům,“ řekl ke společnému záměru města a kraje hejtman Michal Hašek.

„Co se týká stanoviště zdravotnické záchranné služby, to je věcí rozhodnutí vedení této příspěvkové organizace. Nicméně zde navrhnu prověření nutnosti modernizace stávajícího zázemí, protože podle mého názoru nemá smysl záchranku stěhovat v této chvíli jinam, když jsme ve Znojmě přistoupili k systému koncentrace složek IZS. Tady v Hodoníně společně tyto složky slouží, tak pokud nenastane nějaký nepředpokládaný problém, tak by tomu tak mohlo být i do budoucna. Jako hejtman kraje a šéf IZS mám zájem na kvalitním zázemí pro jeho složky - pro profesionální i dobrovolné -, proto jsem dnes v Hodoníně projednal možnost participace kraje na této přístavbě. Samozřejmě se jedná o návrh, který předložím radě a zastupitelstvu kraje. Předpokládám, že ve věci IZS bez ohledu na krajské volby nebude nikdo politikařit a tak jako v minulosti, kdy pro hasičské dotace hlasovaly všechny politické strany, tomu bude také v případě podpory tohoto projektu,“ dodal hejtman.

Hejtman Hašek se také podrobně seznámil s projektem, který se týká Baťova kanálu. „Jde o plavební komory Rohatec a Hodonín a v souvislosti s tím i o dvě přístaviště. Celý projekt získal moji podporu, stejně tak budu navrhovat podporu vedení kraje ve formě společné dohody o spolupráci na realizaci projektu. Jeho velký potenciál vidím v tom, že přinese pro Hodonínsko příležitosti v oblasti cestovního ruchu. Navrhnul jsem pomoc a spolupráci kraje v oblasti možného využití evropských fondů. Další variantou je otázka příchodu zahraničních investorů. Prosím nespojovat projekt plavebních komor s multimodálním překladištěm. Navrhl jsem zástupcům Hodonína jednání se zástupci China Development Bank, se kterými jsme podepsali dohodu o úvěrovém rámci až do výše 200 milionů euro pro infrastrukturu v kraji. Jde o projekty, které by realizovaly čínské firmy. Po dnešku jako tip pro čínskou stranu označím otázku dalšího dobudování vodní cesty v Hodoníně a nejbližším okolí, protože jsem přesvědčen, že tento projekt bude pro město dlouhodobě výhodný,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek s tím, že město by mělo se záměrem podrobně seznámit obyvatele a rozhodnout by mělo až na základě společné shody.

Protože je Jihomoravský kraj v okrese Hodonín také zřizovatelem řady středních škol a učilišť, dotkli se představitelé kraje v dnešním jednání také tématu školství. „Dotkli jsme se především otázky odborného vzdělávání. Po tomto jednání budu iniciovat návrh, abychom v radách škol – což jsou instituce zřízené ze školského zákona – jedno místo za zřizovatele jsme nabídli v technických a učňovských školách hospodářské nebo agrární komoře, a to podle toho, jaká převaha oborů je na té které škole,“ uvedl hejtman Hašek, který si od tohoto opatření, které by na území kraje bylo plošné, slibuje daleko lepší komunikaci mezi těmito klíčovými profesními komorami a krajskými vzdělávacími institucemi.

„Zástupci profesních komor mají dobrou znalost podnikatelského prostředí a trhu práce v jednotlivých okresech, a proto by podle mého názoru měli být účastni na jednání školských rad například o rozvojových dokumentech. Osobně to považuji za velký přínos. Jednalo by se o systémový prvek, na který nemá vliv politika,“ uvedl Michal Hašek, který tento návrh předloží již na červnovém jednání krajské rady.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK