Ministerstvo financí: Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez nedostatků

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek převzal ve středu 11. května 2016 z rukou kontrolora ministerstva financí pověřeného řízením přezkoumání Václava Zoufalého zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Jihomoravského kraje za rok 2015.

„Kontrola byla velmi důkladná, zabývala se mj. odměňováním, dotacemi, veřejnými zakázkami či našimi příspěvkovými organizacemi - Muzeem Vyškovska a Muzeem Brněnska. Jsem rád, že kraj prošel bez ztráty kytičky, pouze s drobnými administrativními pochybeními, která už byla odstraněna a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje tak bude moci v červnu hlasovat o hospodaření kraje za loňský rok bez výhrad. Děkuji kontrolorům za profesionální a objektivní přístup a pracovníkům Krajského úřadu za dlouhodobou kvalitní práci na úseku ekonomiky a hospodaření,“ uvedl hejtman Michal Hašek.
Ze zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v zákoně o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků. Jihomoravský kraj patří podle názoru odborníků Ministerstva financí ČR již tradičně ke krajům bez problémů s hospodařením. Vysoce je hodnocena rovněž profesionální úroveň pracovníků krajského úřadu v oblasti ekonomiky a účetnictví.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK