Seminář Média a rodina

Další z akcí Týdne pro rodinu v sídle Jihomoravského kraje v Brně byl seminář Rodina a média, který zahájil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Seminář vedl a na dotazy zaměstnanců krajského úřadu i veřejnosti odpovídal Radek Mezuláník, vedoucí katedry mediálních studií na Univerzitě Jana Amose Komenského a bývalý člen Rady České televize.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK