Informace č.j. JMK 129999/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                            

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK129999/2007               Suchá /15222                                               5.10.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane docente,

 

 

na základě Vaší žádosti ze dne 28. 9. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 126568/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu schváleného v bodě 14 na 133. zasedání Rady Jihomoravského kraje, který se týká zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

 

  

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                    

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz