Náměstek Celý na vernisáži výstavy školního projektu Žijme spolu – pomáhejme si

V prostorách Sokolského domu ve Vyškově se ve čtvrtek 5. května 2016 za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Romana Celého, uskutečnilo slavnostní zahájení vernisáže projektu Základní školy Vyškov, Purkyňova 39, s názvem Žijme spolu – pomáhejme si. Podstatou projektu je cestou spolupráce mladších a starších žáků zabránit rozvoji intolerance, šikanování a dalších projevů rizikového chování. Cílem je překonat anonymitu mezi žáky 1. a 2. stupně, zkvalitnit vzájemnou komunikaci a celkově zlepšovat sociální klima školy.

"Každoročně nastupuje na naši školu spousta nových žáků z jiných škol, děti jsou nabity energií, kterou musí někde uvolnit. Abychom na naší škole zabránili vzniku rizikového chování, realizujeme už od roku 2004 projekt Žijme spolu - pomáhejme si," vysvětlil vznik této aktivity ředitel školy Luděk Hӧfer.

„Do projektu jsou zapojeni žáci prvního, druhého, osmého a devátého ročníku spolu se svými třídními učiteli, kteří dva až tři roky spolupracují. V září se vytvoří dvojice prvních a osmých tříd a současně pokračuje spolupráce druhých tříd s devátými. V letošním školním roce máme opět tři první třídy, proto do projektu vstoupily i sedmé třídy,“ doplnila dále vedoucí projektu Barbora Poloučková.

„Tento projekt považuji za přínosný a jsem rád, že se letos opět podařilo podpořit jej v rámci dotace z Jihomoravského kraje částkou 80 tisíc korun,“ uvedl náměstek Roman Celý. „Zejména na mladších dětech je vidět, že se na spolupráci se staršími žáky těší a užívají si jejich zájem a zároveň oceňují jejich pomoc při řešení společných úkolů“.

Preventivní aktivity společně se svými třídními učiteli navrhují a organizují starší žáci, tím v sobě mohou objevit organizační potenciál, zvýšit své sebevědomí. Velcí jsou malým oporou a pomáhají jim v překonávání zátěžových situací. Starší žáci pomáhají v rámci projektu organizovat výchovně-preventivní aktivity celoškolního charakteru jako je Den otevřených dveří, Jak zvládnout mimořádné události, Hrajeme si na školáky, Zápis žáků do 1. tříd nebo jednodenní akce – Drakiáda, Společně u počítače – kyberšikana, Pasování na čtenáře či Společné bruslení.

foto JMKfoto JMKfoto JMK