Náměstek hejtmana Roman Hanák jednal o opravách silnic se starosty na Vyškovsku

Opravy hned několika silnic v havarijním a nevyhovujícím stavu kolem obcí na Vyškovsku plánuje letos nebo napřesrok Jihomoravský kraj. O stavu a rekonstrukcích komunikací II. a III. třídy v regionu jednal 3. května 2016 se starosty Slavkova u Brna, Jiříkovic, Blažovic, Otnic a Letonic náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a majetek Roman Hanák.
 

Blažovice a Jiříkovice

„Pro letošek jsme do plánu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) zařadili například opravu silnice mezi Blažovicemi a Zbýšovem, kde využijeme moderní technologie zpevnění krajnice pomocí recyklace a takzvaných geobuněk. Start prací předpokládáme v červnu. Akci budeme financovat z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury, a pokud se technologie osvědčí, chtěli bychom stejný postup v tomto roce použít i při opravách komunikace III/4174, která vede od Motorestu Rohlenka k obci Jiříkovice. Ve třetím čtvrtletí letošního roku bude k realizaci připravena i rekonstrukce dvou mostů na výjezdu z Jiříkovic směrem na Šlapanice,“ popsal Hanák.
Předmětem jednání s jiříkovickým starostou Rudolfem Staňkem byla i navazující oprava 1,7 kilometru dlouhého úseku silnice z obce do Šlapanic. „V současné době je projektována varianta opravy silnice ve stávající šířce, jejíž náklady jsou spolu se zmíněnými přestavbami mostů zapsány v zásobníku staveb v celkové výši 25 milionů korun. Po dnešní návštěvě a prověření situace přímo na místě se však kloním k tomu řešit tento úsek v normovaných parametrech. Aktuální stav neodpovídá častým průjezdům nákladních automobilů a traktorů z přilehlého zemědělského družstva. Zástupci Svazku obcí Mohyla míru zde také zvažují vybudování cyklostezky. Oba projekty si však vyžádají řešení majetkoprávních vztahů a výkup pozemků od soukromých vlastníků,“ dodal Hanák s tím, že v zásobníku staveb má SÚS JMK připravenu například i rekonstrukci druhé části průtahu obcí Prace za 9 milionů korun.


Slavkov u Brna

Pohnula se i situace kolem silnice III/0501 v průtahu městem Slavkov u Brna. „Se Slavkovem řešíme stav této komunikace několik let. Kraj nechal na její rekonstrukci v celé délce průtahu městem zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. K té mělo město v minulosti několik připomínek a úprav. Jsem velmi rád, že se nám dnes se starostou Michalem Boudným podařilo dohodnout na konkrétní podobě průtahu, která počítá s okružní křižovatkou pod Palackého náměstím. Je to první krok k získání územního rozhodnutí a dalšímu posunu v projektu. Optimistický výhled pro zahájení prací vidím nejdříve na rok 2018. Celá akce si vyžádá investici přesahující 100 milionů korun,“ zhodnotil náměstek hejtmana.

 

Otnice

Další okružní křižovatky se mimo jiné týkalo i jednání s místostarostou Otnic Pavlem Muricem. Tato by vznikla na místě křížení nazývaného Stříbrná kula, kde se potkává spojka Šaratic a Těšan se silnicí mezi Otnicemi a Újezdem u Brna. Její opravu Jihomoravský kraj připravuje. „Na rekonstrukci silnice II/418 Otnice – Újezd u Brna je vybrán dodavatel projektových prací. Termín pro předložení konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí je na konci června 2016. Projekt zahrnuje nejen úsek mezi Otnicemi a Újezdem u Brna, ale i průtah městem Újezd,“ uvedl Hanák. Po konzultaci s otnickým místostarostou navrhl náměstek hejtmana zařadit do projektu právě i možnost vzniku okružní křižovatky. „Dnes jsou na Stříbrné kule často nehody. Věřím, že okružní křižovatka by jejich počet významně snížila,“ doplnil Hanák. S ohledem na dopravní důležitost silnice a její havarijní stav počítá kraj s komplexní opravou včetně sanací nevyhovujícího podloží. Dosavadní odhad nákladů se pohyboval mezi 35 až 50 miliony korun. Okružní křižovatka by mohla projekt prodražit o dalších až 10 milionů korun.
 

Letonice

Se starostou Letonic Jiřím Skokanem řešil náměstek hejtmana Roman Hanák průtah obcí. „Letonice zatěžuje zejména těžká nákladní doprava z nedalekého kamenolomu Luleč. I tak je ale silnice vedoucí přes obec v relativně dobré kondici, zejména srovnáme-li ji s jinými komunikacemi, které jsou v havarijním stavu. Proto také nemáme její rekonstrukci zařazenou v plánu projektové přípravy na letošní rok. Přesto však chceme vyjít obyvatelům Letonic vstříc. Do budoucna se zasadím o to, abychom kontrolovali, jestli náklaďáky nejezdí přes Letonice přetížené. Obec také projektuje opravu kanálů, obrubníků a výstavbu zpomalovacího ostrůvku na vjezdu od Dražovic. Navrhnu, abychom k tomu přidružili i rekonstrukci podílu krajské komunikace,“ uzavřel Hanák.

V květnu by chtěl náměstek hejtmana pro dopravu a majetek Roman Hanák vyrazit kvůli opravám silnic i za starosty dalších obcí na Vyškovsku a také Blanensku. V budoucnu zavítá i do ostatních regionů Jihomoravského kraje. Na rekonstrukce komunikací II. a III. třídy na celé jižní Moravě má kraj pro letošek ve svém rozpočtu vyhrazeno přes 160 milionů korun, z nichž část poputuje na výkupy pozemků. Využije také 238 milionů korun z příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury. Prostřednictvím Asociace krajů navíc stále jedná o dalším navýšení této částky.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK