Setkání se věnovalo místním akčním skupinám v Jihomoravském kraji

Výměna zkušeností a informace o aktivitách jednotlivých místních akčních skupin (MAS) v Jihomoravském kraji byly hlavním tématem setkání, které se uskutečnilo 25. dubna v Administrativním a školicím centru JMK v Brně pod názvem „Místní akční skupiny včera, dnes a zítra“.

Vedle zkušených členů se představili i relativní nováčci a nechyběly ani příklady dobré praxe ze zahraničí, konkrétně z Rakouska. Význam setkání jako inspiračního zdroje ocenil i předseda výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Jihomoravského kraje Richard Zemánek.

Prezentace účastníků jsou k dispozici ZDE .

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jde o nezávislé společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. V Jihomoravském kraji působí aktuálně 18 MAS.