Na rozvoj jihomoravského venkova směřuje 50 milionů z krajského rozpočtu

Dotace v celkové výši 50 milionů korun pro 445 subjektů v rámci dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro letošní rok schválilo ve čtvrtek 21. dubna 2016 krajské zastupitelstvo.

„Byly tak podpořeny projekty v oblasti obecní infrastruktury, také platby úroků při úvěrech, které mají obce na financování nejrůznějších akcí, podpořili jsme rovněž obecní knihovny,“ řekl hejtman Michal Hašek.
Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje obsahuje celkem šest dotačních titulů – Venkovská zástavba, Provoz místních akčních skupin, Úroky z úvěrů, Bezpečnost v dopravě, Obecní knihovny a Společné projekty svazků. Podrobné informace o schválených žádostech budou zveřejněny na dotačním portálu JMK http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/4436-506-Program+rozvoje+venkova+Jihomoravskeho+kraje+pro+rok+2016.aspx  .