Rada Jihomoravského kraje se vyjádřila k probíhajícímu posouzení smluvních vztahů z roku 2004 a navazujících s Letištěm Brno, a.s.

Rada Jihomoravského kraje zareagovala na text, který přinesla MF Dnes ve čtvrtek 21. dubna 2016.

Posouzení dosavadních smluvních vztahů (smlouva o nájmu podniku uzavřená v roce 2004) mezi Jihomoravským krajem a Letištěm Brno, a.s., z iniciativy hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška nadále běží. Důvodem jsou zajištění péče řádného hospodáře a také přijetí nového občanského zákoníku. Cílem je posílení postavení Jihomoravského kraje jako vlastníka a transparentnost smluvních vztahů k veřejnému majetku. Dílčími výsledky posouzení smluvních vztahů se Rada Jihomoravského kraje zabývala dne 19. 11. 2015. Jednání Jihomoravského kraje a Letiště Brno nadále pokračují a předpokládáme jejich dokončení 5. 5. 2016.

Po kompletním dopracování materiálu a po jeho projednání jej Rada Jihomoravského kraje zveřejní, a to 26. 5. 2016. Jihomoravský kraj již požádal zpracovatele posouzení o možnost zveřejnit výsledky jejich práce a předpokládáme jejich souhlas.

K textu se vyjádřil také náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, který zareagoval na svoji citaci v předmětném článku. „Musím říci, že jsem 19. 11. 2015 na projednávání těchto věcí byl. Protože jsem si před rozhovorem s Mladou frontou nezajistil dostatečné informace, tak jsem špatně informoval, a je třeba, abych si posypal hlavu popelem,“ prohlásil náměstek Juránek.