Opravy brněnského kostela svatého Jakuba završeny, pomohl také Jihomoravský kraj

Slavnostní uložení pamětní schránky završilo v úterý 19. dubna 2016 projekt rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba v Brně - Monumentum sacrum Brunense. Akce se zúčastnili představitelé kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Symbolickou tečkou za celým projektem bylo uložení pamětní schránky s doklady vztahujícími se k rekonstrukci kostela jako odkaz příštím generacím. „Jsme rádi, že jsme se mohli takovým způsobem podílet na obnovení místa, do kterého pravidelně chodí věřící. Při Noci kostelů či na vánoční bohoslužby také další obyvatelé Brna objevují krásy tohoto prostoru, a to nejen duchovního, ale i architektonického. Těší mne, že jsme mohli pomoci tomu, že zde zůstává zachována krása pro budoucí generace. Věřím, že za padesát let naši vnuci budou pyšní, že pocházejí z jižní Moravy, kolébky minimálně středoevropské křesťanské civilizace. Chci poděkovat všem, kteří byli u tohoto dobrého díla. Je to nikdy nekončící dílo, Jihomoravský kraj rád pomůže i do budoucna,“ řekl při podpisu dokumentu vloženého do pamětní schránky hejtman Michal Hašek.

Cílem projektu, na který přispěl dvěma miliony korun Jihomoravský kraj, byla obnova celého interiéru kostela, který byl v téměř havarijním stavu, restaurování movitých prvků a uchování chrámu jako místa mimořádného kulturního a duchovního významu. V rámci oprav byly restaurovány kamenné a štukové části klenby, kružby oken, malované svorníky a erby klenby, opravena byla dlažba a elektroinstalace. Došlo k úpravě dřevěných i kamenných schodišť, vymalován byl interiér, staticky byl zajištěn jihozápadní roh kostela a poruchy zdiva sakristie, repase oken a dveří, lokální opravy střešního pláště atp. Součástí projektu bylo kromě samotné obnovy a restaurování interiéru vybudování muzeální expozice ve věži a krovech, která spolu s nedávným zpřístupněním krypty vytvoří prohlídkový okruh po kostele. Celkové náklady projektu, převážně hrazeného z tzv. norských fondů, dosáhly 36,27 milionu korun.

Chrám sv. Jakuba v Brně je národní kulturní památkou a jednou z umělecko-historicky nejvýznamnějších pozdně gotických staveb na Moravě. V podzemí kostela se nachází druhá největší kostnice v Evropě (po Paříži), ve které je asi 50 000 lidských koster. Ta byla objevena při archeologickém průzkumu v roce 2001.

foto JMKfoto JMKfoto JMK