Dalšími 100 miliony korun podpoří kraj letos sociální služby poskytované neziskovkami

Hašek od roku 2017 navrhuje systém víceletého financování v Jihomoravském kraji

Financování sociálních služeb v letošním roce a systém pro rok 2017 řešil se zástupci neziskového sektoru v oblasti poskytování sociálních služeb hejtman Michal Hašek a jeho náměstek Marek Šlapal.

„Na základě připomínek neziskovek předloží krajská koalice ve čtvrtek 21. dubna na zasedání zastupitelstva návrh na rozdělení 37 milionů korun neziskovému sektoru. Jedná se o první pomoc, první a nikoliv jediný krok k dofinancování sociálních služeb na jižní Moravě. V červnu rozdělíme dalších přibližně 32 milionů korun z dotace ministerstva práce a sociálních věcí na financování zvýšení platů. Dalších asi 20-30 milionů korun v září při náběhu prostředků z evropského projektu, znamená to tedy ještě v letošním roce dohromady zhruba 100 milionů korun pro poskytovatele sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Zároveň jsme se dohodli na způsobu komunikace o podmínkách financování sociálních služeb v roce 2017 včetně předání připomínek na úrovni Asociace krajů ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ řekl po jednání hejtman Michal Hašek.

„Požádal jsem zástupce neziskového sektoru, aby porovnali různé systémy financování, které už zažili tady na jižní Moravě a vybrali jsme ten, který je z jejich pohledu lepší, jednodušší, efektivnější a bude se snažit o maximální spravedlnost,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Hejtman Hašek také oznámil záměr vrátit se v sociální oblasti alespoň dílčím způsobem k víceletému financování. "Sociální demokracie bude iniciovat znovuzavedení víceletého financování vybraných sociálních služeb, a to v segmentu, který je placen z krajského rozpočtu – to znamená z jihomoravských daňových výnosů. Podle zákona je to možné. Měla by to být věc, o které se chceme bavit už pro rok 2017. Čili by se jednalo o návrat - alespoň částečný - k víceletému financování. Byli jsme upozorněni na velké finanční problémy neziskovek vždy na začátku roku. Jsem připraven jako hejtman s kompetencí v rozpočtové politice kraje navrhnout do návrhu rozpočtu pro rok 2017 finanční prostředky, které by překlenuly start příštího roku. Navrhnu samozřejmě zastupitelstvu, aby tato věc byla pravidelnou součástí krajského rozpočtu. Tuto částku budeme dopočítávat: jedná se podle hrubých odhadů o částku v desítkách milionů korun, řekněme spíše třicet milionů, než méně. Tyto peníze by krajské zastupitelstvo uvolnilo vždy na konci roku a znamenalo by to určité předfinancování sociálních služeb na jižní Moravě vždy pro ten následující rok,“ oznámil hejtman Michal Hašek.

Jak dodal náměstek hejtmana Marek Šlapal, systém sociálních služeb je dynamický. „Neustále se vyvíjí a jsem rád, že máme navázány úzké vztahy se všemi poskytovateli sociálních služeb včetně neziskového sektoru a můžeme o těch dynamických změnách diskutovat a připravit se na ně. Tu nejbližší první pomoc neziskovému sektoru teď ve čtvrtek poskytneme přibližně sto organizacím, které zabezpečují přibližně tři sta služeb,“ uvedl náměstek Šlapal.

Zástupci neziskového sektoru poděkovali po jednání za vstřícný přístup kraje. „Po dnešním jednání máme naději, že systém, který nebyl tak úplně spravedlivý ke všem službám, bude příští rok připomínkován dopředu, abychom si jako poskytovatelé mohli spočítat jednotlivé částky a podle toho nastavit náš způsob poskytování služeb,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Petr Hejl z Diakonie Českobratrské církve evangelické ocenil, že krajská samospráva je ochotna řešit problémy, do kterých se dostal neziskový sektor vlivem turbulencí způsobených novým systémem rozdělování. „Těšíme se, že budeme moci být přímo účastni při tvorbě nových pravidel pro rok 2017,“ dodal.
foto JMKfoto JMKfoto JMK